Det er ikke arten eller omfanget af svigt og evt. overgreb, der dybest set er skadelig, men hvor meget du inderst inde har mistet af dig selv, forklarer psykoterapeut Connie Kragelund.

Terapeuten: Styrk dit selvværd 

"Selvværdet slides, hvis du går for meget på kompromis med dig selv og dine inderste ønsker", skriver par- og psykoterapeut Connie Kragelund. Her forklarer hun, hvad selvværd er, hvilken stor betydning det har for trivslen og følelsen af glæde og tilfredshed i livet, og hvordan man styrker sit selvværd.

Hvad er selvværd

Dit selvværd er en afspejling af, hvor meget medvind du giver dig selv. Alle mennesker har udfordringer, opture og nedture - og det er der ingen kur imod. Til gengæld giver et godt selvværd dig en robusthed og mere overskud til at takle udfordringer i perioder med modstand og fiasko. Selvværdet får dig, kort og godt, til at holde af livet, og opleve glæde og tilfredshed.

Selvværd er både noget medfødt og noget, vi har fået - eller ikke fået - opbygget i de første vigtige barndomsår, og derfor er selvværd naturligt nok større hos nogle end hos andre. Selvværd er at værdsætte sig selv og at elske sig selv på godt og ondt. Selvværd er at føle sig god nok, som man er - uanset hvordan man er og uanset hvad andre synes. Selvværd er dybest set en tilstanden af 'at være'. Det er en kunst, som er en udfordring for de fleste i den vestlige verden, fordi vi er så optaget af status og præstationer, og sjældent giver os selv tid og mulighed for at reflektere og fokusere på 'dét vi er' - lige her og nu.

Sådan nedbrydes selvværd

Der slides på selvværdet, hvis man går for meget på kompromis med sig selv, sine inderste ønsker, behov, drømme eller idealer og således ikke får sørget for, at få vigtige behov opfyldes. Hvis man eksempelvis skubber negative, såvel som positive, følelser væk, er stresset i længere tid, lever i et dårligt parforhold, er single mod sin vilje eller mistrives på sit arbejde. Selvværdet slides også, hvis der sker betydningsfulde, måske gentagne negative hændelser i livet, som man ikke umiddelbart har indflydelse på – typisk iform af tab og/eller chok.

Tab kan eksempelvis være at man bliver fyret fra jobbet, bliver alvorligt syg, at kæresten er utro, vil skilles eller dør eller når nære familiemedlemmer/venner bliver alvorligt syge eller dør. Chok er situationer, hvor noget er for meget for hurtigt, med andre ord – for overvældende. Det kan være fysisk fx i form af styrt og fald, trafikuheld, overfald, trusler på livet, ja sågar lægelige indgreb under operationer. For selvom kroppen er i narkose, så registrerer den, at der er fare på færde. Chok kan også være psykisk betinget, fx hvis man er vidne til vold eller overgreb. Hos især børn kan voldsomme følelsesudbrud, straffe og skænderier, ligesom pludselige tab af nærtstående, sætte sig i kroppen og underbevidstheden.

Sådan genvindes selvværd

Tab og choktraumer kan heldigvis overvindes, så man genvinder sit selvværd - og endda oftest, så man føler sig endnu stærkere og bedre rustet, end før. At være med processen i stedet for at skubbe følelser og kropsreaktioner væk, er et stort skridt til heling. At opbygge ressourcer og sin fornemmelse af egen krop og sjæl, og evt. bearbejde tingene sammen med en professionel terapeut, er i høj grad også at give sig selv kærlighed.

Vejen til at genvinde selvværdet banes først og fremmest ved, at man bliver dygtigere til at tage de kampe, som har en særlig personlig værdi. Det handler om at træffe bevidste valg og vælge at bruge sin tid og energi på dét, man virkelig brænder for, dét som er virkelig vigtigt. Flere velovervejede valg, giver selvtillid og selvværd, og en 'øvelse', der bringer os i kontakt med vores autentiske jeg og, dybest set, vores sjæl.

Sådan opbygges selvværd

I begyndelsen af processen, kan det måske være svært at se og mærke, hvad det er, man brænder for. Her gør øvelse mester, og jo mere mere opsat man er på at være tro mod sig selv og følge sit hjerte og indre stemme, desto bedre bliver man.
I processen skal være plads til fejl. Her gælder det om at kunne bære over med sig selv og lade være med at skælde sig selv ud, når man fejler, men blot notere sig, hvordan man næste gang kan bruge krudtet bedre.

At blive set, oplevet og forstået

Selvværdet øges, når man gør det, man inderste inde, ønsker at gøre. At udvikle selvværdet fordrer, at man får dækket det medfødte behov for at blive set, oplevet og forstået for den man er, især af mennesker, man kan mærke er oprigtig interesserede i at kende en. Det kaldes forældrekærlighed, men kan dækkes af andre end ens forældre. I voksenalderen er det typisk en partner, nære venner og/eller en terapeut, der kan bidrage med den opmærksom og interesse, der skal til.

At blive set, oplevet og forstået, er eksempelvis, når barnet glædestrålende kommer med en tegning til sin mor, og hun siger: "Ih, hvor er du glad for at tegne!" i stedet for at sige: "Ih, hvor er det en flot tegning" – eller når barnet suser ned af rutchebane og faren siger: "Ih, hvor du morer dig!" i stedet for "Hvor er du dygtig".

Som voksen kan tilsvarende opleves, når man sidder og fortæller sin veninde om alle strabadserne på arbejdet, og hun spontant og medfølende udbryder: "Det er da hårdt at være dig". Eller når man fortæller hende om nogle dårlige oplevelser, man har haft med kæresten, og hun udbryder: "Hold da op, hvor er du vred!". Pludselig slapper man af og spændingerne slipper, fordi man oplever at blive set, hørt, oplevet og forstået.

Dette behov kan således ikke tilfredsstilles uden andres medvirken. Her er der brug for mindst ét andet menneskes nærvær, interesse og forståelse. Selvhjælpsbøger kan i mange andre henseender bidrage med gode og effektive redskaber, men når det kommer til at opbygge og øge selvværdet, så er håndbøger sjældent nok.

I forhold til evt. terapi, så viser videnskabelige studier, at især såkaldt 'virksom terapi', hvor der arbejdes på at skabe en god og tillidsfuld kontakt mellem klient og terapeut, en særlig effektiv terapiform, der giver gode, tilfredsstillende resultater.

Kend dig selv – elsk dig selv

At kende sig selv og elske sig selv, lyder måske enkelt. Men det kan for mange mennesker være en udfordring at turde møde sig selv og anerkende sine positive såvel som negative sider. Dét at turde slippe forestillingen om, at man skal være perfekt. Er man indadvendt, ser man måske sig selv som kedelig og stræber efter dét man bilder sig ind er 'perfekt, hvilket for den indadvendte er en drøm om at være udadvendt - også selvom det strider mod ens natur. Er man udadvendt, så går man måske og skammer sig over at andre synes man tager for meget plads og opmærksomhed, eller måske er for overfladisk.

At tillade sig selv at være den, man er

Jo mere man kæmper for at underminere og fortrænge sider af sig selv, desto mere vil de genere og fylde i livet. Kuren er at give disse sider af sig selv lov til også at være der. Det betyder ikke, at de behøver styre ens liv, tværtimod. Men kærligheden til sig selv finder man kun, hvis man accepterer sig selv som den man er lige nu og her på godt og ondt.

Eksempel: Hvis man er bange for at dumme sig, så undlader man måske at sige eller spørge om noget. Men jo mere man forsøger at skjule sin skræk, desto mere anspændt bliver man. Anspændtheden kan resultere i at man aldrig får budt ind i samtalen, og at andre tror, man er uinteresseret - hvilket i virkeligheden langt fra er tilfældet.

Ved at tillade angsten at være tilstede, og hjælpe sig selv lidt i gang ved fx at indlede med: ”Jeg føler mig lidt usikker ved at stå frem, men jeg mener …” tager man sig selv og de udfordringer man nu engang har, alvorligt. Ved at rumme følelsen af, at man ikke ved alt og at man nogle gange kommer til at dumme sig, så øges følelsen af respekt og egenomsorg, hvilket øger følelsen af frihed og selvværd.

----------

Om forfatter og terapeut Connie Kragelund

Connie Kragelund er uddannet traume- og gestaltterapeut, og har siden 1992 drevet terapeutisk praksis på fuld tid. 

Gennem sin uddannelse og mange års erfaring indenfor terapi, har hun tilegnet sig omfattende viden og indsigt i de psykologiske mekanismer, der har indflydelse på vores relationer og tilknytning til andre mennesker.  

En meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse

I sin praksis arbejder hun med mennesker, der føler sig udfordret og har svært ved kontakten til andre mennesker. Her møder både mænd og kvinder, singler såvel som folk i parforhold, der har et ønske om, at blive bedre til at takle de udfordringer, de møder i samværet med andre mennesker. Målet er at opnå en rigere, mere meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse med gode, tætte relationer, kærlighed, lykkefølelse og succes.

Kom videre efter chok og traumer

Som uddannet traumeterapeut, arbejder Connie Kragelund endvidere med mennesker, der har brug for at få bearbejdet chok og traumer.

For de fleste af os byder livet indimellem på chokerende eller traumatiske oplevelser, der kan være svære at ryste af sig. Får man ikke bearbejdet følelserne, kan det påvirke vores forhold til andre mennesker, vores selvværd og glæden ved livet. Symptomerne kan blandt andet være en følelse af fastlåsthed, angst, kronisk træthed, udmattelse og tristhed.

 

Læs mere om:

Sundhed
Ny forskning undersøger hvordan vrede, angst og tristhed påvirker hjertet 

En undersøgelse offentliggjort i Journal of the American Heart Association har kigget på sammenhængen mellem vrede, angst og tristhed, og risikoen hjerteanfald og slagtilfælde. Her peger forskerne på, at især hyppige, kortvarige anfald af vrede belaster blodkarrenes evne til at undgå dannelsen af…

Læs mere
Sjæl & psyke
10 effektive råd: Sådan får du kontrol over din vrede 

Vrede er en naturlig og helt normal følelse, men når den kommer i form af kortvarige, impulsive udbrud, kan det hurtigt eskalere og påvirke vores forhold til mennesker omkring os. Og som forskning viser, kan vrede også have konsekvenser for vores trivsel og fysiske helbred. Mange har glæde af at…

Læs mere
Psykisk stabilitet med en ketogen diæt
Sjæl & psyke
Nyt studie: Keto diæt viser lovende resultater for psykisk sundhed 

Et nyt studie fra Stanford Medicine, ledet af Shebani Sethi, forsker i metabolisk psykiatri, har vist, at en ketogen diæt potentielt kan stabilisere symptomer hos personer med alvorlige psykiske lidelser som skizofreni og bipolar lidelse. Disse sygdomme behandles typisk med antipsykotisk medicin,…

Læs mere
Udvikling af empatiske evner hos børn
Sjæl & psyke
Empati fra vugge til voksenliv  

Det er kendt, at den kontakt, forældre etablerer med deres barn i barnets første år, har afgørende indflydelse på barnets sociale kompetencer gennem livet. Det gælder også evnen til at føle empati, fastslår ny forskning, som viser, at evnen til at genkende og forstå andres følelser former sig…

Læs mere
Sjæl & psyke
Forskning afslører de mest almindelige årsager til at folk lyver 

Forskere fra University of British Columbia har fornyelig gennemført en undersøgelse der klarlægger, hvor ofte vi lyver, og hvad der motiverer os til at lyve. Lidt overraskende bekræfter undersøgelsen, at løgne ikke altid er ondsindede, selviske, umoralske eller uetiske.

Læs mere
Sundhed
Ny 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed  

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarks-demokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har indgået en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.…

Læs mere
Spiritualitet
Lille meditation - Stor virkning 

Er din dag fyldt med tanker om alt det, du skal nå? Oplever du at miste koncentrationen og have svært ved at være tilstede? Prøv at bruge et øjeblik på at koble af ved hjælp af meditation. Du behøver blot at afsætte et par minutter. Selv en kort, intens meditation vil give dig en følelse af øget ro…

Læs mere
Sjæl & psyke
Derfor går du kold klokken 14 

Mens nogle af os er A-mennesker og andre B-mennesker, så har mange af os det til fælles, at vi går kolde først på eftermiddagen. Ifølge forskere fra Swinburne University of Technology i Melbourne, så skyldes fænomenet i vid udstrækning kroppens indre ur, den såkaldte circadianrytme, som styrer…

Læs mere
Sjæl & psyke
Ny bog af Bo Østlund: Modne Kvinder - Samtaler om livets patina 

Den svenske skuespiller Ingrid Bergman er citeret for engang at skulle have sagt: 'Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt'.

At vi med årene får bedre udsigt og større indsigt, får mere ro og bliver mere rummelige, er noget af det…

Læs mere
Job & karriere
Stressekspert: Drop kampen mod din indre kritiker 

Vil du undgå, at dine selvkritiske tanker slår rødder og agerer stopklods for dine store ønsker og drømme? Så stop med at bekæmpe de selvkritiske tanker, og øv dig i at se tankerne som det de er - bare tanker, lyder det fra stressekspert og coach, Birthe Buhl. Hun står bag app'en 'Mindfulness -…

Læs mere
PinterestFacebookTwitterRSSInstagram
Nyhedsbrev
Tilmelding til KvindeGuidens nyhedsbrev
Nye Bøger
Spis dig stærk, let og mæt - Anne Hjernøe

Fra den inspirerende kost- og livsstils ekspert, journalist Anne Hjernøe, kommer bogen 'Spis dig stærk, let og mæt' om forfatteres succes-koncept 'Stærk, let og mæt'.

Læs mere
Low Carb og KETO opskrifter: 'De Bedste Fra Madbanditten'

Fra Jane Faerber, Danmarks ultimative ekspert i Keto og Low Carb kost og livsstil, kommer endnu en inspirerende bog, der vejleder og guider vej gennem Low Carb-junglen.

Den nye udgivelse 'De Bedste Fra Madbanditten' er til dem, der sigter efter vægttab med KETO, og dem, som bare nyder de mange…

Læs mere
Gaven til maven - Den videnskabelige vej til sund fordøjelse

Gennem 20 år har Anette Harbech Olesen arbejdet med formidling af mad og sundhed. Det er blandt andet blevet til bestsellerbøger som 'Mad, mening & magiske øjeblikke', 'Den glutenfri kogebog' og 'Søvnhormonet melatonin'.

Med sin nye udgivelse 'Gaven til maven', deler hun ud af sin store viden om…

Læs mere
Vaginisme - Når kroppen siger nej

Sex er dejligt, og sex gør godt. Men hvad gør man, når sex gør ondt?

Læs mere
Shopping
^