Løve

Horoskop for Løven i april 2024

Løven er født i perioden:
22. juli til 22. august

Horoskopet udarbejdet af:
Astrolog Adrian Duncan, AstroWOW

For Løven byder april primært på positive oplevelser. Solformørkelse den 8. understreger projekter, der sigter mod at udvide din horisont, enten intellektuelt eller gennem rejse og kulturelle begivenheder. Det mindre kendte astronomiske objekt, Chiron, har indirekte indflydelse på solformørkelsen. Chiron er blandt andet er forbundet med helbredelse, og du vil formentligt opleve en pludselig lyst til at kaste dig ud i studier, der udforsker sindet og bevidstheden. Dette er en tid, hvor du vil føle dig åben og modtagelig for inspiration og ny tænkning.

Den 20. april finder en vigtig konjunktion mellem Jupiter og Uranus sted, netop som Solen bevæger sig fra Vædderen til Tyren. Dette markerer en betydningsfuld begivenhed rent karrieremæssigt. Jupiter-Uranus konjunktionen forekommer kun hvert 14. år og medfører øget interesse for at vide mere om aktuelle emner, fx inden for teknologi, humanitære interesser og andre områder, hvor der foregår revolutionerende udvikling.

Tiden er således præget af energier, der kan være med til at udvikle din karriere, og forfølge nye og inspirerende mål.

I den sidste uge af måneden har du fokus på at etablere et solidt fundament på jobbet, det skyldes især, at der foregår forandring i ledelsesstrukturen. Her kan det også være et godt tidspunkt at færdiggøre en eller anden form for studie, hvilket kræver en ekstra indsats.

Analyse af dit horoskop

Mød astrologen og bestil dybtgående astrologisk analyse af dit horoskop AstroWOW

De er også født i Løvens tegn

Woody Harrelson, Alfred Hitchcock, Napoleon, Mick Jagger, Anne Linnet, Henning Moritzen, Henry Ford, Fidel Castro, Mussolini, Jennifer Lopez, Matt LeBlanc, Kevin Spacey, Sandra Bullock, Arnold Schwarzenegger, Yves Saint Laurent, Martha Stewart, Martin Sheen, Steve Martin, Billy Bob Thornton, Charlize Theron, Dustin Hoffman, Melanie Griffith, Whitney Houston, Antonio Banderas, Danielle Steel, Halle Berry, Ben Affleck, Madonna, Robert De Niro, Sean Penn, Robert Redford og Bill Clinton.

 


 

Horoskop for Løven i marts 2024

I begyndelsen af marts vil du formentligt have brug for at vende blikket indad, fordi du skal finde ud af, hvordan du skal navigere i nogle følelsesladet sager. Måske handler det om, at du har svært ved at gennemskue nogle forhold, du har til andre mennesker, og i den forbindelse risikerer at fejlfortolke deres signaler.

Der kan dog også være udsigt til medgang, hvilket kan skyldes, at du finder særlig opmærksomhed og støtte fra nogle indflydelsesrige mennesker.

Overordnet er det en periode, der kan give dig psykologisk indsigt gennem en eller anden form for billedsprog og historiefortælling, og omkring nymånen den 10. marts, vil det helt ubevidst påvirke dig og du vil føle dig opløftet. Denne nye indsigt kan også have positiv indflydelse på dit arbejdsliv, og øge følelsen af muligheder og frihed.

Omkring den 20. marts vil den udvikling, du har været igennem, betyde, at du føler en fornyet selvtillid og tro på fremtiden. Med din kontakt til indflydelsesrige mennesker og deres støtte, kan du få øje på dit eget store potentiale. Så mens måneden indledningsvist bød på usikkerhed omkring sociale relationer, så vil du, i slutningen af måneden, have fået styr på dig selv og dine forhold til mennesker omkring dig, til dine forventninger til andre, såvel som deres forventninger til dig.

 


 

Horoskop for Løven i februar 2024

I slutningen af januar gik Pluto ind i Vandbæreren og tog hul på en 20 år lang epokegørende periode, hvor de forhold, du har til andre mennesker og samfundet, forandres. Og her i februar når først Merkur og derefter Mars og Venus er i konjunktion med Pluto, venter der udvikling i dine nuværende forhold, men også gode muligheder for at skabe spændende, nye relationer.

For den enlige Løve kan tiden omkring midten af måneden byde på møder med mennesker, der på mange måder er anderledes end de mennesker, du normalt omgås. Det kan blive en tid, hvor du er særlig opmærksom på de kulturelle eller etniske forskelle, der er imellem jer, og en tid, hvor du kan møde mennesker med stærke holdninger, og som stræber efter at skabe forandring. Det kan udvikle sig til nogle episoder præget af usikkerhed, uro og stærke følelser. Det påvirker dig – ikke mindst fordi mange af de synspunkter der kommer for dagen, er i modstrid med dine holdninger.

Vægtens placering i de sidste 10 dage af februar kan betyde, at du som Løve vil drage fordel af at trække dig lidt tilbage og bearbejde nogle følelsesmæssige reaktioner, som kan været udløst af den seneste tids begivenheder.

I denne periode kan det også være fornuftigt at kaste et blik på pengesager og økonomisk afhængighed. Tiden kan bringe karrieremæssige fremskridt, ligesom det også kan være et godt tidspunkt for nye investeringer, så længe du er opmærksom på og tager højde for dine økonomiske begrænsninger.

 


 

Horoskop for Løven i januar 2024

I januar er der fokus på at få en god start på det nye år, og på at vende tilbage til hverdagen og rutinerne. Her kan der for Løven også være udsigt til nogle uventede og spændende udfordringer arbejdsmæssigt, hvor dedikerede kolleger er opsat på at gøre en særlig indsats for udvikling og vækst. Det vil formentligt kræve en del ressourcer at sikre langsigtet ekspansion og succes, men det betyder tilgengæld, at du får at opbygge nogle stærke og varige relationer med resultatorienterede kolleger.

Nymånen den 11. januar sætter fokus på forandringer og nye tiltag omkring ting, der har inspireret dig længe og som i en eller anden udstrækning har indflydelse på hverdagen.

Omkring den 20. januar vil nogle nye omstændigheder, være begyndelsen på noget, der vil have seriøs indflydelse på længere sigt.

Hvis du tænker tilbage på foråret og sommeren 2023, kan der have været noget, der har indikeret, at der var udsigt til forandring. Denne forandring skyldes, at Pluto flytter ind i dit modsatte tegn, Vandbæreren. Samtidig flytter, Solen, også ind i Vandbæreren, og denne konjunktion betyder, at der er udsigt til forandring i dine forhold til andre mennesker.

Overordnet er januar en måned, hvor det er det fornuftigt for Løven at tilpasse sig og lade andre sætte dagsordenen.

 


 

Horoskop for Løven i december 2023

I første halvdel af december forenes Solen med Mars, hvilket bidrager med øget energi og mere opmærksomhed på verden omkring dig.
Energien vil især være samlet omkring kreative projekter, romantik og eventyrlige oplevelser. Men i tiden op til jul, aftager det høje energiniveau, hvilket muligvis hænger sammen med, at du må engagere dig i juleforberedelser, eller lægge sidste hånd på nogle arbejdsopgaver inden ferien.

Overordnet synes der at være et betydeligt fokus på hjemlige anliggender gennem størstedelen af måneden, måske fordi et familiemedlem optager en stor del af den følelsesmæssige plads - eller fordi du har nogle ting omkring din økonomi, du må tage dig af. 

Hvis du har store eller små børn er december også en særlig måned, hvilket kan skyldes, at der er opstået nogle udfordringer, hvor der er brug for din støtte.

Perioden mellem jul og nytår kan udvikle sig til at blive nogle kaotiske dage. Folk, der lover at hjælpe, vil måske vise sig at lade dig i stikken, feststemning kan gå op i røg (hvilket nok især skyldes, at der kommer for meget alkohol indenbords) og du kan opleve, at folk omkring dig har en besynderlig undvigende adfærd, som vækker uro og mistro.

Hvis du kan holde fokus, mens andre omkring dig mister deres, vil nytårsaften til gengæld blive en rar og positiv oplevelse. Du har en god ven, pårørende eller partners opbakning, og der er udsigt til en stærk og succesfuld begyndelse på det nye år.

 


 

Horoskop for Løven i november 2023

November måned indledes med et intenst fokus på dit personlige liv og tilhørsforhold.

I familien er det en periode, hvor man samles, og her kan det opstå nogle spændende samtaler fundamentale værdier, synspunkter og holdninger. Det kan udvikle sig til at blive lidt af et vendepunkt, hvor emner, der ikke tidligere er blevet italesat, kommer frem i lyset. Det kan på mange måder være betydningsfuldt dig, og det kan lede til oplevelser sammen med mennesker, der matcher din viden, dit drive og din viljestyrke.

Tiden vil dog i nogen grad også rumme udfordringer, der kræver en særlig indsats fra din side. Måske handler det om, at der blandt dine pårørende er nogle, der har brug for din opmærksomhed og anerkendelse.

Med nymånen omkring den 12. november, er der udsigt til, at noget forandres. Det kan handle om, at et familiemedlem, som har særlig indflydelse på tingene, giver udtryk for nogle radikale idéer, som betyder, at du selv må overveje dine tilhørsforhold og muligvis træffe nogle drastiske beslutninger.

Overordnet kan november, både privat og i arbejdsmæssige sammenhænge, byde på nogle interessante og spændende stunder, om end de også kan være anledning til en del forstyrrelse.  I den forbindelse vil du finde dig selv kæmpe for og værne om dine værdier i forhold til frihed og selvstændighed.

Efter den 22. ændres stemningen til noget mere jordnært, som fx projekter omkring boligen, kreative projekter, hygge i samvær med børn eller fokus på nogle personlige præstationer.

 


 

Horoskop for Løven i oktober 2023

I løbet af de første tre uger af oktober, føler du en stærk trang til at få glattet nogle ting ud. Her kan du nå langt ved at bruge din charme, dine diplomatiske evner og din flair for at finde kompromiser i vanskeligheder situationer. Men da du lige nu ikke befinder dig i den stærkeste position, så er det måske smart ikke at vække alt for meget opsigt og opmærksomhed omkring din person og dine holdninger.

Overordnet er oktober dog en særdeles fin tid for kommunikation, tilegnelse af ny viden, og for dine følelsesmæssige forbindelser til folk omkring dig. I den første uge i måneden, kan der imidlertid være nogen, der pludseligt opfører sig overraskende og ude af karakter, hvilket kan være kilde til uro.

Tingene ændrer sig i løbet af de sidste 10 dage af måneden, hvor der kan være udsigt til en stresset stemning, da du er træt af, at der er folk, inklusiv dig selv, der ikke står frem med deres mening. Du finder modet og får sagt din mening, også selvom du ved, at det kan have konsekvenser. Men herefter vil du være klar til at fokusere på anden – og nu med en meget større følelse af selvtillid og beslutsomhed.

I den sidste uge af oktober vil dit fokus være rettet mod bolig- og familieforhold, både på et praktisk og materielt ydre plan, men også på følelsesmæssige forhold. Opstår der problemer på hjemmebane, vil du være fast besluttet på at komme til bunds i årsagen. Måske betyder det, at der rent praktisk er nogle ting, der skal kasseres eller repareres, men du vil føle dig parat til at takle udfordringerne og finde en løsning.

 


 

Horoskop for Løven i august  2023

Fuldmånen 1. august har indflydelse på konstellationen mellem Løven og Vandbæreren, hvilket kommer til udtryk i en fascinerende periode for sociallivet og parforholdet.

Fordi kærlighedens og tiltrækningens planet, Venus, i øjeblikket er retrograd i dit tegn, er der et helt centralt emne, som vil kræve mere af din tid og opmærksomhed. Det kan være et emne af romantisk art, men kan også handle om en eller anden form for forretning, der præges af uforudsigelighed.

Hvis du er på udkig efter romantik, så kan der være udsigt til at et menneske, som du tidligere har været betaget af, kommer på banen. Det kan muligvis være et menneske, der på en eller anden måde har forbindelse til noget eksotisk eller, som har en anden kulturel baggrund. Disse følelsesmæssige oplevelser er især intense – og måske endda en smule foruroligende - i midten af august.

 
Fra begyndelsen og frem til midten af august, er du i dit gavmilde humør, din selvtillid er høj og du holder dig ikke tilbage. Du føler dig draget af de gode ting i livet, ligesom du føler trang til at imponere andre. Pas på, at du ikke er alt for hovmodig.

I den sidste uge af august skifter dit fokus og du vil være mere praktisk og økonomisk indstillet, ikke mindst på grund af et økonomisk pres udefra. Men det er ikke noget, der vækker bekymring, måske fordi du fornemmer, at der i september kan være en forfremmelse på vej.

 


 

Horoskop for Løven i september 2023

 

I den første del af september kan du have brug for at fokusere på dine ressourcer og overveje, hvordan du får dem til at række længst muligt. Det gælder også for din økonomiske situation og de muligheder, der lige nu er, for at øge og stabilisere dine ressourcer. Brug din sans for planlægning og detaljer til nøje at vurdere dine investeringer og dit forbrug.

September er overordnet en måned der byder på så mange muligheder, at der, selvom den ene mulighed glipper, venter en ny, og du har således flere chancer for at komme godt i mål med dine planer.

Da du befinder dig midt i en 4-måneders periode med planeten for kærlighed og tiltrækning, Venus, i Løvens tegn, så kan det på sociale områder, blandt andet i forholdet til kollegaer og partner, være en kompleks tid. I den forbindelse vil du formentligt opleve, at der i dine forhold til andre kan herske en uforudsigelighed, som du blandt andet skal sikre dig, ikke får økonomiske konsekvenser.  

I løbet af den sidste uge af september vil dit fokus på økonomi og materielle ressourcer blive skiftet ud med et fokus på nye muligheder for at tilegne dig ny viden på et psykologisk plan. Dette kan fx være i en eller anden form for pædagogisk miljø, hvor det handler om harmoni, og hvor du tilsidesætter dine egne behov for at tune ind på andres. I den forbindelse kommer du langt ved at lytte, gå på kompromis og være fleksibel.

 


 

Horoskop for Løven i juli 2023

I begyndelsen af juli måned venter en særligt tilfredsstillende periode, da mange af dine mål er realiseret og fordi du, som følge af det, modtager anerkendelse. På trods af din faglige succes, vil du lige nu alligevel foretrække at nyde fred og ro i afsondrethed.  

I samme periode er både Mars og Venus i Løven, og det betyder, at der kan være romantisk stemning og nydelse på dagsordenen.

Da Venus, frem til begyndelsen af oktober, er stationært i dit tegn, er der udsigt til måneder præget af følelser og kærlighed. Men fordi Venus gentagne gange kommer på tværs af Uranus, har relationer tendens til løbende at tændes og slukkes.

I denne periode kan du møde mennesker med en anden baggrund end du. Det kan være mennesker fra andre lande, en anden kulturel eller social baggrund. Det er spændende - og uforudsigeligt, og oplevelserne kan strække sig ind i august.

Den 23. juli flytter din tegnhersker, Solen, ind i Løvens tegn, og på dette tidspunkt kan du bevæge dig ud af en tid præget af tvivl og uklarhed. Du vil føle dig parat til at gøre en indsats for at få mere indflydelse, og de rystelser, der har påvirket nogle forhold, aftager.

Du fornemmer måske, at der er forandring undervejs, en uundgåelig overgang, der kommer i en ikke alt for fjern fremtid. Det kan dreje sig om, at der er mennesker, på vej ud vej ud af dit liv og andre på vej ind, men på nuværende tidspunkt er det umuligt at vide, hvordan tingene vil udvikle sig.

 


 

Horoskop for Løven i juni 2023

I tiden efter fuldmåne går kærlighedens planet, Venus, ind i Løvens tegn. Selvom Venus normalt passerer gennem et tegn på mindre end fire uger, vil den denne gang vende retrograd, og stå i Løven frem til den 9. oktober. Denne konstellation fandt sidste gang sted for otte år siden, så de kommende fire måneder er en ganske usædvanlig periode.

Så snart Venus er i dit tegn vil du at opleve en forandring i dine forhold til andre mennesker. Du har sikkert mærket, at der var noget under opsejling, og ganske rigtigt vil du her i juni opleve noget, der nærmest kan føles som forvandling.

Det drejer sig formentlig om, at du pludselig vil mærke nogle intense, stærke mentale kræfter, hvilket kan have indflydelse på arbejdsmæssige og/eller personlige forhold. Da Mars ligeledes befinder sig i Løven i juni, kan du vælge at bruge ressourcerne på et forhold, hvilket kan udvikle sig til en lidenskabelig tango.

Fokuserer du på dit professionelle liv, så er det dér, der sker forandringer. Med så meget kraft vil du opleve, at du med din blotte tilstedeværelse vil samle kollegaer omkring dig og have indflydelse på opgaverne. Bered dig på, at på, at der samtidigt kan opstå en vis usikkerhed og forvirring omkring dig, især omkring nymånen den 18. juni.

Hen mod slutningen af måneden kan dine mange ressourcer udløse mod og lyst til nye spændende oplevelser, og du er klar til at hoppe på det første fly til fjerne destinationer, eller tage initiativ til noget andet spontant. For single Løven er der i juni gode muligheder for romantiske oplevelser.

 


 

 

Horoskop for Løven, maj 2023

Maj begynder med et øget fokus på kommunikation og information, og du kan i denne periode modtage nyheder, der kan påvirke de karrieremæssige valg, du træffer. Fuldmånen den 6. sætter fokus på din trang til forandring, hvilket kan påvirke dit hjemmeliv og din karriere, og kan være anledning til at gennemgå og diskutere alternative måder, at takle tingene på.

Omkring nymånen den 20. maj vil du begynde at kunne se store forandringer. Et sjældent møde mellem Mars, Jupiter og Pluto skaber en form for undtagelsestilstand, hvor du får mulighed for at mobiliserer dine kræfter, så du er klar til at håndtere udfordringerne. Disse forandringer vil formentlig i en eller anden udstrækning også have indflydelse på nogle private og følsomme områder af dit liv.


Når Mars går ind i dit tegn, trigger det et mod til at handle på dine egne ønsker og overbevisninger, og sigte mod dine egne mål. Dette kan dog også blive en udfordrende tid, fordi du ikke har det store overblik og dermed ikke indsigten til at se situationer fra flere vinkler.


I maj bør du huske, at man sjældent får noget personligt ud af at gå i mod og vælte oppositionen. Det kræver styrke og opbakning. Men sørg for, at du ikke bliver involveret i ideologisk ekstremisme, endeløse principielle diskussioner, og frustrationen over, at skulle navigere i information, der ikke hænger sammen og giver mening.

Det kan være, at det på sigt er nødvendigt at erkende, at nogle ting har ændret sig for altid. Men lige nu er tiden ikke til at stå på en slagmark. Prioriter i stedet dig selv og dit eget liv.

 


 

 

Horoskop for Løven, april 2023

I begyndelsen er der en særlig optimistisk stemning omkring dig, og du kan opleve at have øget indflydelse på flere områder. Det kan være en fordel, hvis du planlægger at rejse og/eller studere, men den gode stemning smitter også af eventuelle debatter, begivenheder og/eller kulturelle begivenheder, du deltager i. 

Din selvtillid er høj, du føler dig sikker på dig selv og dine synspunkter, og du har et lydhørt publikum. Det eneste, du skal være opmærksom på er, at du ikke bliver enerådig, og husker, at tage dig tid til også at lytte interesseret og engageret i andres meninger og holdninger.

Nu hvor Pluto er gået ind i Løvens modsatte tegn, Vandbæreren, vil du begynde at bemærke forandringer i dit samvær med andre. I denne konstellation, kan Løven nemlig have tendens til at fokusere meget på andre, som, ligesom Vandbæreren selv, også er tilbøjelige til at opføre sig både enerådige. Det behøver ikke at betyde, at du skal tage afstand til disse mennesker, men mere om, at du bør finde ud af, hvor du selv sætter dine grænser.

Omkring solformørkelsen den 20. april vil der være særlig fokus på din egen og andres fremadstræbende adfærd. Her kan der nemlig ske nogle ændringer i magtstrukturerne, der kan få indflydelse på din karriere og betyde, at du muligvis vil kunne opnå en mere fremtrædende, om end ikke så populær, position. Det giver dig dog mulighed for at sætte gang i nogle ting, som måske vil betyde at du får en helt ny retning i dit professionelle liv og din karriere. Læg mærke til, at du kan få god støtte fra fx din partner, kollegaer og indflydelsesrige mennesker til denne proces.

 


 

Horoskop for Løven i marts 2023
 

I begyndelsen af marts kan du være præget af en følelsesmæssig sensitivitet, hvor du kan have gavn af at dykke ned og lære mere om andre menneskers følelsesliv. Det er en tid, som kan give dig psykologisk indsigt, hvilket kan være berigende, men indimellem også følelsesmæssigt udfordrende.

Måske vil du opleve at det tærer på din energi og dit overskud, men det kan blive begyndelse af en ny fase, som giver dig en helt ny indsigt i dine og andres følelsesliv.
Du kan i første omgang føle dig konfronteret med tankeblokeringer, der hæmmer din empati og forståelse, men her kan en partner eller ven, der ikke er bange for at vise sin sårbarhed, spille en vigtig rolle, og give dig mod til at se indad.
Omkring nymånen den 21. marts, er der udsigt til en langt mere optimistisk periode, hvor du kan få nogle langt mere konkrete oplevelser, og føle en stærk trang til at udforske verden, fx gennem studier eller rejser.
Når Pluto her i marts bevæger sig fra Stenbukken til Vandbæreren, kan der være udsigt til at møde nogle usædvanlige mennesker, som kan vende op og ned på din forståelse og dit syn på tilværelsen.

 


 

Månedshoroskop for Løven i februar 2023

I februar vil du have et særligt fokus på dine forhold til andre mennesker. Det gælder både i forbindelse med venner og vennegrupper, men også dit forhold til din partner. De er alle sammen vigtige mennesker i dit liv, og derfor kan det måske være bedst at håndtere eventuelle konflikter og uoverensstemmelser ved at tilpasse dig og sætte pris på solidariteten. Lige nu handler det ikke om personlig anerkendelse, men om at arbejde for at fremme gruppes fælles sag.

Midt i februar venter en periode hvor der fortsat er fokus på dit sociale netværk. Nu drejer det sig især om familie og andre i din nærmeste omgangskreds. Også her stilles der store krav, og også her er du formentlig bedst tjent med at gå på kompromis og affinde dig med at andre tager føringen. Måske følger der nogen forvirring og misforståelser hen ad vejen, hvilket kan skyldes at folk ikke er helt tydelige eller ærlige omkring deres tanker, følelser og ønsker, og derfor er svære at aflæse.

I løbet af månedens sidste uge ses nogle nye tendenser, hvilket formentlig handler om, at du føler et øget behov for at engagere følelsesmæssigt dybere. Her kan især nogen i udlandet have dit fokus.

Overordnet vil du denne måned, føle en særlig nysgerrighed i forbindelse med de mere subtile mekanismer, der får folk til at handle som de gør. Og med de forandringer der er udsigt til de kommende måneder, så bør du dyrke dette emne, for du vil formentlig få brug netop en øget indsigt i psykologiske mekanismer, den kommende tid.

 


 

Månedshoroskop for Løven i januar 2023

Januar er en god periode, når det kommer til at få styr på situationen på arbejdet. Det gælder især, hvis der i slutningen af sidste år er sket nogle ændringer i fx arbejdsgange, eller der har være udskiftning af personale.

Fuldmånen den 7. sætter fokus på de muligheder, der nu åbner sig for dig, og som du måske troede, du aldrig ville få. Der kan længe have været brug for nogle nye innovative ændringer, og de ser ud til at være på vej. Implementeringen kræver dog, at de nye idéer først skal ’sælges’ til de involverede kollegaer.

Nymånen den 21. bringer et skift i dit fokus, og det vil blive begyndelsen på en periode, hvor du vil have mere fokus på og lægge særlig vægt på dine venskaber og forhold. Tiden er også optimal, hvor du overvejer at rejse, eller i højere grad dyrke de forbindelser, du har i udlandet, også selvom det muligvis betyder, at du skal bevæge dig lidt udenfor din komfortzone.

I parforholdet vil du finde allermest ro og balance, hvis du fuldstændigt tilpasser dig din partners ønsker og behov. Jeres samvær vil være yderst berigende for dig, fordi din partner befinder sig i en periode, hvor vedkommende spreder ro og varme med positiv energi og overskud. Med dét, foregår tingene i denne periode på din partners præmisser i stedet for dine egne, så lad vedkommende tage føringen.

Er du single og formår at spille dine kort rigtigt, så kan du forvente, at der i løbet af de kommende måneder opstår rigtige gode muligheder for at etablere et stærkt forhold.

Overordnet er der, her i 2023 og især i 2024, udsigt til nogle helt grundlæggende forandringer, der kan være yderst positive i din relation til andre.

 


 

Månedshoroskop for: December 2022

I de første tre uger af december er du på toppen, og hvis du har lyst, så er der udsigt til en tid med masser af sociale engagementer, fest og underholdning. Og når det kommer til romantik, så er især begyndelsen af måneden en gunstig tid.

Hvis du er single og er på udkig efter én at dele oplevelser med, så vil der være flere interessante at vælge imellem. Det er en periode, der er meget godt at vinde, hvis du gør dig umage med at være udadvendt og imødekommende. Har du børn, så kan du ligeledes se frem til en dejlig tid.

Den 7. december er en særlig dag, fordi Solen på dette tidspunkt er i opposition til Mars. Denne konstellation opstår kun en gang hvert halvandet år, og i denne omgang vil den have positiv indflydelse på dine muligheder, og der kan være udsigt til at møde nye, spændende mennesker.

I midten af december kan tingene blive noget mere komplicerede. Det gælder især på det fløjlsmæssige og romantiske område, som vil være præget af forvirring og tvivl. En god idé er at holde dig til mennesker, som er stabile, og som du ved, du kan stole på.

I dagene op til jul og helt frem til nytår kan der være udsigt til både forandringer og travlhed. Det kan blive en periode, hvor du har mange forpligtelser, men samtidig befinde dig i godt selskab.

Hvis du har udlængsel, trænger til eventyr og oplevelser, og har mulighed og ressourcer, så er tiden perfekt til rejse.

 


 

Månedshoroskop for: November 2022

Den første del af november vil være en intens tid præget af travlhed, der kulminerer omkring måneformørkelsen, den 8. november. Formørkelsen vil med stor sandsynlighed udløse nogle længe ventede forandringer, som både kan påvirke dit privatliv og din karriere.

Det er en periode, hvor du kan opleve et pres fra nogen eller noget, der bringer ubalance i dine private forhold og dit professionelle liv, og udløse en eller anden form for klimaks.

Måske vil du bruge tiden omkring måneformørkelsen til at gennemføre nogle af dine egne ønsker til forandringer. Overvej hvordan du vil gribe det an.

På den ene side har du måske lyst til at tage nogle skridt mod forandring, men på den anden side vil du måske også bremses af dit behov for at bevare stabilitet. Det kan være svært at tænke objektivt og få en klart overblik over mulighederne, men måske sker tingen helt af sig selv, og så er din eneste mulighed at se til og håbe på det bedste udfald.

I den sidste del af november føles livet mindre seriøst, og der bliver plads til opløftende oplevelser og sjov. Den positivitet, du oplever i denne periode, styrkes af din psykologiske indsigt og din positive natur. Du kan opleve en stærk lyst til at præstere, og samtidig lyst til at deltage festlige begivenheder.

Det er en dejlig periode for at tilbringe tid sammen med børn, og samtidig en god periode for romantik og nære relationer.

Dater du, så er der udsigt til møder, hvor der er basis for spændende dialog og meningsudveksling.

 


 

Månedshoroskop for: Oktober 2022

I løbet af oktober bevæger Solen, og harmoniens planet ’Venus’ sig tættere og tættere på hinanden, hvilket kan betyde, at en rigtig sød og imødekommende kollega, vil støtte og hjælpe dig med de projekter du er i gang med.

Det er en tid, hvor kommunikation, uddannelse og rejser er på dagsordenen, såvel som kulturelle eller kunstneriske aktiviteter. Du kan i den forbindelse opleve medvind, ikke mindst fordi du har tæt samarbejde med dygtige partnere, som værdsætter din evne til at tilpasse sig efter deres behov.

I midten af oktober er der udsigt til en periode, som er helt ideel for møder, både professionelle og i forbindelse med romantiske forhold. Kærlighed ligger generelt højt på dagsordenen for dig, eller måske en nær ven.

Tiden omkring fuldmånen den 11. er optimal til rejser og kontakter i udlandet, og her kan der blive mulighed for at kontakte et menneske, som snart vil være uden for din rækkevidde. Udnyt chancen.

I løbet af den sidste uge af måneden kan der ske en overgang, i forbindelse med at der opstår en ny situation i hjemmet eller i dit familieliv. Det er en tid, hvor et menneske, du er tæt på, kan være i en sårbar situation enten følelsesmæssigt eller økonomisk, men her har du overskud og mulighed for at hjælpe.

Samtidig kan det også vise sig at blive en tid, hvor du får etableret et helt nyt grundlag for dit liv og din tilværelse, hvilket kan have indflydelse på både familierelationer og karriere.

 Månedshoroskop for: September 2022

Måske oplever du, at du i øjeblikket har nogle muligheder, der kan få indflydelse på din ressourcer og økonomi. Derfor vil der i den første halvdel af september være særligt fokus på at få styr på tingene.

Tiden er til at få det meste ud af de muligheder, der byder sig, og her kan du, ved at tilpasse dig de forandringer der sker på jobbet, også opleve nye arbejdsmæssige muligheder.

Når det kommer til økonomien, så handler det om innovation, omhyggeligt planlagte måder, at håndtere tingene på, forbindelser – muligvis af international art, og brug af nye medier, som alt sammen kan bidrage til økonomisk fremgang.

Omkring fuldmånen den 10. september kan økonomisk afhængighed og nogle særlige omstændigheder dog medføre usikkerhed, og du kan have nogle forvirrende oplevelser omkring transaktioner, der involverer andre mennesker.

Husk at sikre dig, at de mennesker, du involverer dig med, er til at stole på. I de kommende måneder bør du træde varsomt, både når det kommer til nye bekendtskaber og kontakter, men også venner og andre, der vil låne penge eller på anden måde ønsker din støtte.

Omkring nymånen den 25. september vil du have trang til at skifte fokus, og en mere udadvendt periode begynder. Det er et oplagt tidspunkt for rejser, studier og tilegnelse af viden, og du vil sandsynligvis møde nogle virkelig inspirerende mennesker på din vej. Det bliver samtidig begyndelsen på en dejlig og harmonisk periode for parforholdet.

 


 

Månedshoroskop for: August 2022

I begyndelsen af august står en sjælden og kraftfuld konjunktion af Mars, Uranus og den nordlige måneknude i dit solare 10. hus. Her handler det om karriere, og formentlig en tid med et højt stressniveau, nogle uforudsigelige eller måske allerede aftalte karrieremæssige forandringer.

Det kan betyde, at den første del af måneden vil være præget af et sammenstød mellem, hvordan du gerne selv vil opretholde og udvikle din egen sunde livsstil, og de krav, der stilles til dig fra overordnede. Det kan således gå hen og blive en på flere måder ekstremt eller foruroligende periode.

Fuldmånen fra Løven til Vandmanden den 12. august sætter fokus på, hvordan udviklingen rent karrieremæssigt kan påvirke parforholdet. Spørgsmålet omkring uafhængighed versus ansvar trænger sig på. Der er ikke noget rigtigt eller forkert her, kun modsatrettede behov. Så det er nok klogt at undlade at gøre noget impulsive og drastisk, men tage dig tid til at tænke praktisk.

I løbet af den sidste uge af august, er der fokus på at organisere din økonomi, og økonomiske spørgsmål bliver ved med at optage dine tanker langt ind i september. Du vil sandsynligvis opdage, at jo mere aktiv du er socialt, jo mere forstyrrende er det for dine økonomiske planer. Venner og bekendte er sjove at tilbringe tid sammen med, men de hjælper dig ikke med at finde stabilitet og balance i dit budget. Alligevel er det overordnet en god periode, når det kommer til projekter, der kræver en vis form for pædagogisk og for arbejde i gruppesammenhænge.

 


 

Månedshoroskop for: Juli 2022

De første tre uger af juli kan blive en stille periode, hvor du måske foretrækker at være alene og gøre ting uden at skulle tage for meget hensyn til andre. Generelt er det en periode, der kan byde på dejlige eventyrlig, og især i begyndelsen og hen mod slutningen af måneden, kan du have et særligt fokus på at udvide din horisont.

Den sidste uge af juli er på mange måder ekstraordinær. Det er en tid, hvor du har det godt med dig selv og har tillid til fremtiden. Perioden er oplagt til rejser, romantik – og eventyrlige oplevelser sammen med børn. Hvis du har overvejelser om, hvornår du skal holde ferie, så er denne periode helt optimal.

Sideløbende, og især hen mod slutningen af måneden, har du formentlig et særligt fokus på dine professionelle mål og karriere. Det kan dreje sig om, at du gennem de sidste år, har forsøgt at navigere rundt mellem en masse strukturelle forandringer, og måske følt dig splittet mellem at favne forandringer eller at holde fast i status quo.

Måske opstår der en uforudsigelighed omkring de forandringer, der sker, og som kan påvirke din karriere. Det kan fx handle om, at der er én, der agerer egenrådigt, eller det kan dreje sig om at der hersker uenighed i ledelsen. Derfor kan der herske en stresset stemning, og måske er det også derfor det ideelle tidspunkt, at tage fri og fx begive sig ud på en rejse, og dermed skåne dig selv for at skulle tilbringe tid i et stresset arbejdsmiljø.
 


 

Månedshoroskop for: Juni 2022

Overordnet er juni er en positiv og optimistisk periode for Løven. Det er en tid, hvor du har lyst til at dyrke eventyret, sprede vingerne og udforske verden.

Tiden er god til at tage kontakt til mennesker, du har forbindelse til i udlandet. Har du fx familie ude i verdenen, så er der lagt op til masser kontakt. Juni er nemlig en fantastisk måned, og en sjov og berigende tid at dyrke venskaber.

Især omkring fuldmånen, den 14. juni, kan ny inspiration sætte gang i håb og drømme. Og selvom de alle måske ikke bliver til realiteter, så er det stadig opmuntrende og rart.

Udviklingen kan, rent karrieremæssig, være lidt tung, og især i midten af juni, kan tiden være præget af en vis uforudsigelighed og udfordringer. Det kan handle om, at man på ledelsesniveau arbejder med at få styr på nogle ting, der gennem det seneste år har haft indflydelse på struktur og økonomi.

I løbet af den sidste uge af juni, kan du have lyst til at komme væk fra det hele, og være mindre socialt involveret. Måske skal du overveje en rejse – evt. sammen med andre, der også trænger til nye oplevelser og eventyr?

 


 

Månedshoroskop for: Maj 2022

Du er inde i en periode, hvor du vil eksperimentere med nye måder at indrette tilværelsen på, som vil give dig mere råderum og frihed.

Når nymånen i begyndelsen af maj er i konjunktion med innovationens planeten, Uranus, venter der en tid, som er særlig gunstig i forbindelse med nye professionelle tiltag. Nu skal ingen tro, at du finder dig i, at andre bestemmer over dig, til gengæld er du meget imødekommende og glad for støtte fra inspirerende mennesker omkring dig. De skal bare lige være opmærksomme på, at det er dig der i sidste ende træffer beslutningerne.

Denne trang til at stå op egne ben, lede og kæmpe for dine holdninger fortsætter til midten af måneden. Men du må nok indstille dig på, at du i anden halvdel af maj møder modstand, måske fra din partner, en gruppe, du er en del af, eller fra familien, der kræver garanti for at dine planer virker. Denne modstand og usikkerhed andre føler, vil du især opleve omkring måneformørkelsen den 16.

Trods det er maj en måned, hvor du overordnet vil opleve en spirende optimisme. Her vil du have mulighed for nye oplevelser, som kan udvide din horisont. Det kan være i forbindelse med fx rejser, men også oplevelser, hvor du kan tilegne dig ny viden.

I denne periode kan have lyst til at gå forrest og agere pioner, hvilket vil give dig mulighed for nye bekendtskaber og udvidelse af dit netværk. Det kan være på både lokalt og/eller internationalt plan, og vække din begejstring.
 Månedshoroskop for: April 2022

April er en stærk og optimistisk måned for dig med nye tiltag, der gennem studier og/eller rejser vil udvide din horisont. Du føler dig inspireret og har mod på at lære nyt. Måske finder du dig i selskab med en ven eller en gruppe af mennesker, der deler din begejstring.

I forbindelse med parforhold og andre nære relationer ser april ud til at blive en særlig skøn måned. Du har ligeledes god kontakt til nogle indflydelsesrige mennesker, der har fokus på solidaritet, og har nogle stærke principper og kampgejst.

I dette selskab kan du være med i nogle banebrydende initiativer, der kan have indflydelse på begivenheder ude i verden. Sjældent har du befundet dig i en så stærk position med rigtig gode muligheder for indflydelse. Og du er samtidig heldig at være involveret med nogle mennesker seriøse mennesker, som du kan stole på.

Efter den 20. april, hvor Solen bevæger sig ind i Tyren, vil du have fokus på at fremme din karriere. De karrieremæssige skridt, du tidligere har taget tilløb til, skal nu omsættes i praksis, og det indebærer blandt andet, at du må gøre en indsats for at få opbygget en god og stabil økonomi.

I den forbindelse tyder alt på, at du faktisk befinder dig i en heldig periode, hvor der kan være udsigt til en betydelig indtægt. Det kan således blive en dejlig tid, hvor du kan høste, hvad du tidligere har sået.
 


 

Månedshoroskop for: Marts 2022

For Løven er der i marts udsigt til nogle store processer, når Solen møder Jupiter i Fiskene, den 4.-5. marts, og derefter Neptun, den 13. marts. Disse planeter står for øget bevidsthed gennem åbenhed og imødekommenhed. For Løven kan det imidlertid blive en følelsesmæssig kompliceret tid, fordi det er svært at tyde de signaler, du modtager. Du kan, ligesom andre omkring dig, opleve at føle dig trist og fortabt.

Ved at dykke ned i psykologiske og eventuelt mere spirituelle emner, kan du finde ro, balance og øget energi til at arbejde med dig selv og få rettet blikket mod nye horisonter. Bemærk, at tiden ikke kun byder på modstand, men at der i begyndelsen af marts kan være hændelser, der giver dig nogle faglige eller økonomiske fordele. Der kan meget vel komme noget godt ud af at tage nogle chancer, så længe du har troen på, at du når det ønskede resultatet.

I tiden op til den 21. marts, ændrer dit fokus sig, og du kan have brug for at føle friheden, sprede dine vinger, udvide din horisont, se verden og udforske dine muligheder. Det vil give dig styrke, og øge din forståelse for dine egne ønsker og drømme.

Til gengæld kan de mennesker du har med at gøre arbejdsmæssigt, være uforudsigelige og anledning til forvirring, så derfor er det klogt at holde fast i, at handle på egen hånd. Der er ingen fordele ved at tilpasse sig en gruppe, der giver anledning til stres.

 

1
Vædder
Vædder
2
Tyr
Tyr
3
Tvilling
Tvillinger
4
Krebs
Kræft
5
Løve
Løv
6
Jomfru
Jomfru
7
Vægt
Vægt
8
Skorpion
Skorpion
9
Skytte
Skytt
10
Stenbuk
Stenbukk
11
Vandmand
Vandmand
12
Fisk
Fisk
Pinterest Facebook Twitter RSS Instagram
Nyhedsbrev
Tilmelding til KvindeGuidens nyhedsbrev
^