Jomfru

Horoskop for Jomfruen i april 2024

Jomfruen er født i perioden:
23. august til 22. september

Horoskopet er udarbejdet af:
Astrolog Adrian Duncan, AstroWOW

Foråret er på vej med sin friske energi, og det betyder en særlig tid for dig. Ligesom foråret bringer fornyelse og vækst, står du over for en periode med personlig udvikling og indsigt. Dit praktiske sind og opmærksomhed på detaljer vil være dine bedste redskaber i denne tid.

April begynder med, at Merkur, din planet, skifter retning, og fortsætter sådan indtil den 24. april. I den mellemliggende tid skal du være klar til at dykke ned i gamle minder og ting fra fortiden, som stadig påvirker, hvordan du handler i dag. Det bliver en måned fyldt med nye opdagelser, specielt omkring den 10. april, hvor en uventet situation vil bringe lys over noget gammelt, I har været uenige om.

Solformørkelsen den 8. april vil bringe gamle familieproblemer frem i lyset, og du får chancen for at arbejde med dem og måske løse dem. Dine evner til at forstå ting fra fortiden, selv dem før din tid, bliver rigtig vigtige nu. I april vil du komme til at se ting på en helt ny måde, især omkring den 20. april, hvor du eller en tæt på dig kan få helt nye perspektiver.

Sidst i april bliver en interessant tid for dine relationer, især hvis du kender folk i udlandet, for der kan komme nye muligheder. Men vær forberedt på nogle frustrationer, når du omgås andre. Nogle mennesker er ikke til at stole på, andre trækker tingene i langdrag, og nogle har bare urealistiske idéer, så pas på dig selv.

 


 

Horoskop for Jomfruen i marts 2024

I begyndelsen af marts er Merkur i dit modsatte tegn, Fiskene, sammen med Solen og Saturn.

Det betyder, at du vil have et særligt fokus på dine relationer, og dit ønske om at føle dig hørt og forstået af andre mennesker. Det er en tid, hvor du er god til at lytte til andre, og de deler gerne deres sorger og bekymringer. Det kan i nogen grad være en forvirrende omgang, men også tilfredsstillende, fordi du samtidigt får mulighed for at styrke dine bånd til din partner og/eller familie.

Da Merkur er i konjunktion med Neptun den 8. marts, vil du måske opleve en usikkerhed omkring kommunikationen med andre, men det kan på sigt bidrage til noget ganske rigt og meningsfuldt, som kan være med til at nedbryde grænser og give dig indsigt i andres holdninger og syn på verdenen, spirituelt og kreativt.

Efter den 8. marts vil du opleve en ny form for klarhed og overblik over dine dit forhold til dine relationer, og du vil føle dig mindre afhængig af mennesker, som har haft tendens til at komme med forvirrende budskaber, der har været svære at forholde sig til.

Måske skal du indstille dig på, at du de kommende måneder, skal bruge mere tid på at se og forstå dine egne følelser, hvilket også vil give dig en øget forståelse for andre menneskers udfordringer. Det kan også give dig indblik i, hvordan nogle nye arbejdsmæssige forhold, påvirker jobbet, hvor der i øjeblikket hersker uro. Det kan handle om utilfredse kollegaer, kunder eller klienter, der opfører sig uforudsigeligt, men heldigvis befinder du dig et sted, hvor du kan bidrage til at få dæmpet gemytterne.

Analyse af dit horoskop

Mød astrologen og bestil dybtgående astrologisk analyse af dit horoskop AstroWOW

De er også født i Jomfruens tegn:

Ingrid Bergman, Greta Garbo, Sean Connery, Marianne Jelved, Helle Virkner, Bertel Haarder, Grundtvig, Simon Spies, Preben Elkjær, Claudia Schiffer, Shania Twain, Michael Jackson, Cameron Diaz, Van Morrison, Gloria Estefan, Keanu Reeves, Charlie Sheen, Beyonce Knowles, Adam Sandler, Hugh Grant, Rachel Ward, Sam Neill, Tommy Lee Jones, David Copperfield, Jeremy Irons, Sophia Loren, Stephen King og Eric Stoltz.

 


 

Horoskop for Jomfruen i februar 2024

I januar sidste år var der måske været optræk til en eller anden form for forandring jobbet, som her i februar vil udløse en dominoeffekt, der vil igangsætte en proces og ændre nogle arbejdsforhold. Det handler formentligt om faktorer, som ligger uden for din kontrol, fx kunstig intelligens, der har stor indflydelse og store konsekvenser for mange på arbejdsmarkedet. Det kan også handle om nye ideologier og mål, som i et eller andet omfang har indflydelse på dig og dine kollegaers opgaver.

Den 5. februar bliver disse nye omstændigheder tydelige for dig, og her er det vigtigt at være på forkant og tage imod de nye udfordringer med nysgerrighed og interesse. Kun på den måde slipper du for at blive hægtet af og miste indflydelse.

I løbet af måneden vil der måske også komme nye kollegaer og nye kunder eller klienter til, som alle i en eller anden udstrækning skal forholde sig til de forandringer, der er i tiden.

For dig er februar også en oplagt måned til at rette blikket på din sundhed. Her kan du måske overveje at deltage i fællesskaber, som ligesom du, har fokus på livsstilen.

Fra fuldmånen den 24. februar og resten af måneden, handler det især om dine forhold til mennesker omkring dig. Da det samtidig kan være en periode med stress og udfordringer på arbejdet, så kan du være nødsaget til helt at nedprioriterer dine egne behov i fritiden, så du kan give din partner og/eller andre din opmærksomhed.

­


 

Horoskop for Jomfruen i januar 2024

Straks efter nytår er din tegnhersker, Merkur, på vej ind i en positiv periode. Bag dig ligger en periode, som formentligt har været præget af misforståelser, hvilket skyldes Merkurs 3-ugers lange retrograd periode. 
Der kan have drejet sig om familieanliggender, hvor du har måtte forholde dig til nogle ting, der har resulteret i skuffelse. Du har forsøgt dig med en konstruktiv tilgang til udfordringerne, men ingen synes at have sat pris på din indsats og dine anstrengelser er overvejende blevet mødt med ligegyldighed.

I midten af januar er Jomfruen kommet videre og din sindstilstand vil være mere positiv og optimistisk. Det giver dig overskud til at fortsætte en plan, som optog dig i begyndelsen af december. 
Dette markerer begyndelsen på en ekstremt dynamisk periode, og der er et strejf af konkurrence og spændende udfordringer, er vejen til dit mål.

I denne periode vil du opleve, at der er optimale betingelser for at opbygge stærke relationer. Det kan være i forhold til din partner og børn, men også til andre mennesker med dybere forståelse af ting, du gerne selv vil have indsigt i.

Der tages fat på projekter, som tidligere er sat i bero, hvilket bidrager til en tilfreds følelse af succes, ligesom det også vil munde ud i håndgribelige resultater.

I den sidste del af januar føler Jomfruen sig på toppen, og stærk nok til at byde ind med sine meninger og holdninger til tingene. Du føler dig modig og selvsikker, og det afspejles i din adfærd og dagsorden. 
På jobbet kan der her i januar være udsigt til nogle ændringer og forandringer, som formentligt vil præge februar. Det kan muligvis have noget at gøre med ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsgang i forbindelse med kunstig intelligens.

 


 

Horoskop for Jomfruen i december 2023

I begyndelsen af december flytter Merkur fra Skytten til Stenbukken, hvilket tolkes som tegn på, at der bliver en pause i nogle forvirrende omstændigheder i privatlivet, der har hersket den seneste tid. Nu kan der i stedet blive plads til egenomsorg og fokus på dig selv i forhold til mennesker omkring dig. 

Denne positive periode kan også blive en frugtbar tid for kærlighed og romantik, for kreative projekter og for samvær og hygge med børn.
Du er frisk på at tage initiativ til ting, men må nok forberede dig på, at nogle af dem kan blive udsat pga. forsinkelser.  

I dagene mellem jul og nytår kan tiden være præget af en lidt kaotisk stemning, hvilket formentligt har noget at gøre med dit forhold til søskende eller nogle mennesker, der kommer på julebesøg. Det kan udvikle sig til intriger, hvilket du bør gøre dig umage for ikke at bliver en del af. Selvom det kan være en udfordring at sige fra, så bør du ikke afbøde din afvisning ved at love folk ting, du ikke kan holde. Forhold dig afventende, observér og træk dig, hvis der er tegn på, at tingene begynder at udvikle sig i en negativ retning. 

Julen er ofte præget af stressstemning, og her udløses konfliktfyldte familiespørgsmål sig nemt. Heldigvis er der udsigt til nogle rare dage omkring nytår, hvor tingene synes at udvikle sig i en positiv retning, og dét betyder, at du får en start på det nye år.

 


 

Horoskop for Jomfruen i november 2023

I begyndelsen af november kan tilværelsen føles intens, hvilket muligvis skyldes at du er i selskab med en flok mennesker, som er ekstremt optaget af at belyse nogle emner, afdække fakta og indsamle informationer. Denne tendens er naturligvis kærkommen, hvis du selv er opsat på at lære, men det kan samtidig medføre nogle ivrige diskussioner.

Måske får du også lejlighed til at tilbringe tid sammen med mennesker i din omgangskreds, fx naboer, rejsefæller, søskende eller studiekammerater. Her kan det meget vel være, at der kommer nogle afslørende sandheder for dagen, som samtidig giver adgang til nogle vigtige, men tidligere hemmeligholdte, informationer.

Omkring den 10. november er der udsigt til, at dit fokus ændres og nu rettes i retning af hjem og familiemæssige anliggender. Måske handler det om, at der opstår mulighed for en familieudflugt, og da du lige nu befinder dig i en nogenlunde økonomiske stabil situation, kan du måske både bakke op om familiearrangementet, og samtidigt have plads i budgettet til at anskaffe dig nogle ting du står og mangler hjemme.

Inden da vil du dog nok midlertidigt befinde dig i en situation, hvor der synes at være nogle kommunikative barrierer. Det kan handle om en eller anden uventet begivenhed, der udløser reaktioner i dit netværk, som formentligt vil udfordre de gængse regler og retningslinjer.

I den sidste uge af november vil den intensitet, der prægede månedens begyndelse, aftage, Nu vil du i højere grad have fokus på familierelationer og på planlægning af den kommende tids aktiviteter. Idyllen kan dog blive udfordret af nogle sager, der må håndteres inden de udvikler sig til skænderier og uvenskab. Ansvaret for at det lykkes, er dog ikke din alene, og måske er det på flere måder en fordel, at du holder dig lidt på sidelinjen.

 


 

Horoskop for Jomfruen i oktober 2023

I begyndelsen af oktober må du erkende over for dig selv, at du ikke kan løse alle problemer. Det gælder især, når det kommer til problemer, der præges af omstændigheder, du ikke har kontrol og overblik over, eller mennesker, hvis agenda er uklar. Her er det fornuftigt at overveje, om det er bedst for dig, at du trækker dig. Måske kan du forsøge at redde tingene ud en sidste gang, men sørg derefter for at komme videre.

Omkring den 5. oktober ændres dit fokus, og dine tanker dvæler ved din økonomi på den ene side og personlige værdier på den anden. Der er ting, der dræner din økonomi, og det er du formentligt grundigt træt af. Det kan betyde, at du i løbet af måneden bruger tid på at tænke over dine prioriteter.

En mindre krise omkring den 9. oktober sætter fokus på noget, der kunne ligne nogle uhensigtsmæssige investeringer, ligesom evt. gæld også kan trænge til et eftersyn.

I tiden frem til den 20. oktober kan der være nogle ting, som udløser stress. Det kan skyldes, at du føler en øget trang til at træffe nogle beslutninger, som følge af dine økonomiske overvejelser. Måske handler det om, at du nu skal skære ned på udgifterne, hvilket også gælder de udgifter, du har til venner og bekendte.

Den sidste uge i måneden vil dit fokus ændres, og blive en tid, hvor du for sagt tingene ligeud, om end det er på din vanlige diplomatiske facon. Her vil du have overskud til at takle og løse udfordringer i relation til andre, og her vil du have succes med at komme til bunds i tingen.

 


 

Horoskop for Jomfruen i september 2023

I begyndelsen af september er din tegnhersker Merkur, i Jomfruen, og er derefter i retrograd bevægelse i midten af måneden. Da Merkur samtidigt står i harmonisk balance med Jupiter, er der udsigt til en rigtig dejlig måned. Det gælder både i forhold til kollegaer, og til ledere og mentorer, hvor din evne til at takle udfordringerne bemærkes.

I september er det oplagt at bruge tid på planlægning, fx planlægning af rejser, kulturelleoplevelser og/eller planlægning af uddannelse. Du føler måske ikke umiddelbart at din planlægning resulterer i et klart overblik, men ved at gennemgå og tilpasse planerne, samt gøre dig nogle ekstra overvejelser, vil du se, at du faktisk har formået at skabe planer, der til fulde fungerer og giver overblik og styr på dine aktiviteter. Denne planlægning af tid og aktiviteter betyder, at du med ro kan fordybe dig og få det fulde udbytte af hver enkelt aktivitet, hvilket i sidste ende vil resultere i, at du får udvidet din horisont, føler dig inspireret af nye innovative idéer og metoder.

Med Saturn i dit 7. hus vil september være præget af et særligt fokus på dit forhold til mennesker omkring dig. Her kan der være forhold der fortsat giver udfordringer, hvilket kan skyldes, at nogen befinder sig i nogle ulykkelige omstændigheder. Som Jomfru føler du dig jo altid meget motiveret til at hjælpe, hvilket i denne omgang kan handle om, at du gør en planmæssig indsat omkring aftaler og arrangementer, der skaber ro omkring situationen.

 


 

Horoskop for Jomfruen i august 2023

Din tegnhersker Merkur er nu i Jomfruen, og fordi den bevæger sig retrograd mod slutningen af august, vil denne forbindelse præge de kommende tre måneder. Det betyder, at der er udsigt til en konstruktiv periode, hvor du får dine idéer igennem og får mere indflydelse. Det er en perfekt periode, når det kommer til dit forhold til kollegaer og partnersamarbejde, måske med én, der har forbindelser til udlandet eller én, der har en rådgivende funktion.

Sociale relationer, der er sat på hold i begyndelsen af august, vil blive vagt til live igen sidst i august, så hvis der er et menneske, du finder særlig interessant tidligt på måneden, så er det værd at følge op på forbindelsen hen mod slutningen af måneden.

Hvis du lige nu er på rejse eller i gang med studier, så kan det bidrage til at udvide din horisont, hvilket er viden, du har brug for i forbindelse med et krævende projekt, som kræver viden og opmærksomhed for de små detaljer. Afslutningen på denne opgave, vil formentligt ligge i slutningen af september.

Omkring den 23. august vil du befinde dig et sted i projektet, hvor du indser kompleksiteten af opgaven og måske føler, at du sidder fast. Her kan det være en hjælp at stoppe op og gennemgå, hvad der indtil videre er lavet på projektet, og måske kontakte nogle indflydelsesrige mennesker, der kan hjælpe dig med at gøre fremskridt.

 


 

Horoskop for Jomfruen i juli 2023

I den første del af juli, foregår der mange ting i dit sociale liv. Det er en intens periode, hvor du måske tage over fra nogen eller på anden måde påtager dig en ny rolle. Det er samtidig en yderst positiv periode for både rejser, parforhold og involvering i et læringsmiljø med vægt på fællesskab.

Længere hen på måneden kan du have lyst til at geare ned for at nyde fred og ro efter den intense periode med sociale engagementer. Du kan føle dig overstimuleret og drænet, og have trang til at trække dig tilbage til i afsondrethed. Da planeten af energi og drivkraft, Mars, faktisk går ind i Jomfruens tegn, så vil du snart føle dig restitueret og igen have overskud til at engagere dig. Måske vil det give dig mod på og lyst til, at udforske mulighederne for at skabe din egen niche eller udvide dit område med din nyerhvervede viden.

I slutningen af juli føler du dig klar til at træde ud af din isolation og parat til at investere energi i at realisere din personlige og professionelle dagsorden. Nu venter en positiv og ekstremt produktiv periode, der varer indtil midten af oktober. Her kan du se frem til at knytte stærke bånd til partnere og mentorer, ligesom det er en periode, der vil byde på gode muligheder for studie, forretning og rejser.

 


 

Horoskop for Jomfruen i juni 2023

I begyndelsen af juni venter en spændende periode, og der er fuld fart på flere områder, især med fokus på balance mellem arbejde og privatliv, og hvordan man prioriterer familie- og karrierespørgsmål.
Det er en tid med stor indsigt, især hvis du forfølger en interesse for emner som astrologi, videnskab og alternative sysler. Efter lang tids venten kan du forvente en form for gennembrud i forbindelse med en videregående uddannelse.

Det er en tid, hvor værdier ændrer sig, og nye synspunkter opstår, især hvad angår arbejdsmiljøet, hvor en omstrukturering er på vej. Andre omkring dig kan have helt andre værdier og stærke overbevisninger, som du måske eller måske ikke synes om. Det kan dreje sig om, at der er en særlig opbakning omkring traditionelle værdier og et ønske om at bevare tingene, som de altid har været, fremfor at favne forandringer og, for nogle mennesker, forstyrrende udfordringer, som kan være svære at håndtere.

I slutningen af juni hersker ferieånden. En meget dynamisk og social periode begynder, og du vil højst sandsynligt være engageret i aktiviteter. Sammen med en god ven, kan I sammen have lyst til at være med i en gruppe, der har et særligt fokus på en eller anden form for omsorg for andre mennesker.

I denne periode bliver der også rigtig gode muligheder for at skabe nye venskaber, og hvis du kan komme afsted på en rejse med en, du elsker, venter der en stor, dejlig og tilfredsstillende oplevelse.

 


 

Horoskop for Jomfruen i maj 2023

I begyndelsen af maj og frem til den 15. i måneden er din tegnhersker Merkur i retrograd bevægelse. Her vil Merkur møde Solen, hvilket kan udvikle sig til at blive en periode, der byder på både inspiration og indsigt.

Den første halvdel af måneden er tid en tid, der egner sig til at diskutere og udarbejde detaljerede planer, som kan bidrage til mere struktur i fremtiden. Nøgleordene er samarbejde og læring. Her er det en god idé at tage udgangspunkt i viden, og evt. bruge internationale forbindelser som kilde.

Efter 20. maj sker der et skift i dit fokus. Her bliver det muligt for dig at gøre en indsats for at komme videre og arbejde på nogle af de idéer, du selv har. I den forbindelse er det klogt at være særlig opmærksom på din karriere, især hvis tiden byder på en eller anden form for overgang, der kan have indflydelse på og eventuelt begrænse dine handlemuligheder.

Omkring den 20. maj vil du muligvis befinde dig i en heftig ideologisk debat, som kan involvere din partner eller et familiemedlem. Måske fører det til en større bevidsthed om at tro og trosretninger kan have stor indflydelse på forholdet mellem mennesker og nemt komme til at skabe afstand. Det gælder især hvis det for en ene eller begge parter drejer sig om fanatisk overbevisning.

Når du fornemmer, at folk forsøger at gennemtvinge deres meninger, og dæmoniserer dem, der er uenige i deres tro, så træk dig. Det kan udvikle sig til en heksekedel, og her vil det være helt omsonst og spild af kræfter, at forsøge at komme igennem med dine holdninger.

 


 

Horoskop for Jomfruen i april 2023

Som Jomfru trives du bedst, når der er orden i sagerne, og du fungerer nok bedst, når du har kontrol over din hverdag – privat såvel som i arbejdslivet. Men lige nu er der et eller andet arbejdsmæssigt, der er giver anledning til uro i geledderne. Det handler muligvis om, at der foregår nogle forandringer, der påvirker medarbejderne kollektivt – og dét bliver du nødt til at se i øjnene, at du har ringe kontrol over.

Udfordringerne begynder allerede i begyndelsen af april, hvor der kan opstå en ideologisk konflikt, der tvinger dig til at forholde dig til noget, der går imod dine værdier og principper. Din umiddelbare reaktion vil være, at du stædigt og insistere vil forsøge at overbevise andre om dine holdninger og synspunkter. Men hvis du tvinger dine holdninger igennem, så risikerer du at andre ligeledes reagerer med stejl modstand eller afstand. Forsøg at se længere frem, prøv at se tingene fra en anden vinkel, brug din empati til at se mening i andres holdninger og forsøg at slække lidt på dine holdninger. Spørg dig selv, om du i virkeligheden ikke er den, der har mest overskud til at finde gode kompromisser.

Da din tegnhersker Merkur går retrograd i denne måned, vil du have rig mulighed for at revidere dine personlige planer Husk, at selvom du, i den forbindelse, først beslutter dig for at gøre det ene, så får du det bedste resultat ved at være fleksibel og modificere tingene hen ad vejen.

Her i april og også i maj, er tiden god, når det kommer til at skabe partnerskaber og opbygge alliancer med mennesker, der på flere måder står med udfordringer, som dig. Giv dig selv tid til indimellem også at omgås mennesker, der deler dine synspunkter – og som, med deres indflydelse, kan støtte dig i dine planer og projekter.

 


 

Horoskop for Jomfruen i marts 2023

Fuldmånen den 8. marts, kan blive et skælsættende og betydningsfuldt tidspunkt for dig. Her bevæger Saturn sig ind i dit modsatte tegn, Jomfruen, hvilket indikerer, at du er på vej ind i en 2 et halvt år periode, hvor du har særlig fokus på dine venner og bekendtskaber. Det kan betyde større udfordringer i form af større ansvar i sociale sammenhænge.

Som Jomfru har du normalt ikke problemer med at tage ansvar og organisere, men i marts kan du være udfordret af nogle uorganiserede mennesker. Måske kan du bruge disse erfaringer til at huske, at der er mange måder at gøre tingene på, og at mindre organiserede mennesker ofte kan bidrage med initiativer og andre måder at se og takle tingene på, der kan være gunstige for kreative processer.

I marts er der udsigt til nogle langsomme, men sikre, forandringer på jobbet. Det kan være begyndelsen på en periode, hvor moderne fremskridt, som automatisering af opgaver og kunstig intelligens, vil virke forstyrrende og medføre nye rutiner og roller. Disse tendenser vil blive tydelige i sidste uge af marts, og selvom ændringerne først implementeres næste år, så er det klogt at du er på forkant og klar til de nye udfordringer.

 Månedshoroskop for Jomfruen i februar 2023

Da Merkur for har været retrograd, har den tilbragt lang tid i Stenbukkens tegn, men den 11. februar bevæger den sig ud af det tegn og ind i Vandmanden.

Med denne nye konstellation ændres dit fokus. Mens du i en periode har haft fokus på selvudfoldelse, kreativitet og dine personlige præstationer, så vil du i  februar være mere optaget af, hvordan du kan kanalisere og bruge dine kreative færdigheder i arbejdslivet.

Dine anstrengelser vil bære frugt, for fra den 11. og fremefter ses nogle rigtig positive tendenser i forbindelse med dit arbejde. Her vil der blive taget godt imod dine idéer fra alle sider.

Både arbejdsmæssige og personlige partnerskaber trives, og der vil være opbakning, flere ressourcer til rådighed og en generel optimisme omkring at finde muligheder. Det er således en særlig ideel periode, når det kommer til at præsentere nye, innovative idéer og samarbejde med folk, der har erfaring med nye projekter.

Den 20. februar er der nymåne i Fiskene, hvilket lægger yderligere vægt på dine forhold til andre mennesker. Det kan blive en periode, hvor tingene foregår rigtigt godt i kærlighedslivet, og det bliver formentlig også en god tid for privatøkonomien, hvor nogle lidt vovede initiativer falder positivt ud.

Sidst i februar venter en tid, hvor du står med en større bevidsthed og forståelse omkring følelsesmæssige emner og intimitet.

 


 

Månedshoroskop for Jomfruen i januar 2023

Trods en jul der overordnet har budt på mange positive oplevelser, så har du måske også oplevet udfordringer omkring familiedynamikker, børn, eller romantiske forhold. Da Merkur er retrograd, vil januar være en måned, hvor du kan se, hvordan du bedst forholder dig og agerer, så der igen bliver ro, harmoni og balance i tingene.

Fuldmånen den 7. sætter fokus på dig og dine idéer, og her bliver der god mulighed for at byde ind med noget opfindsomt og innovativt, der kan give dig et kreativt gennembrud. Så hvis du her i januar kommer på gode idéer, så brug tiden til intenst at arbejde og udvikle dem den, for du vil med stor sandsynlighed få succes med dem.

Tiden er også til projekter, der involverer børn, der har brug oplevelser eller en eller anden form for forandring. Endvidere vil opmærksomhed omkring dit kærlighedsliv, være særligt berigende, og tilmed bidrage med noget, der muligvis vil udvide din horisont.

Mens du kan have travlt med at fokusere på sine idéer, så er der nogle ting, der ændres på jobbet, som betyder, at perioden efter den 21., egner sig særligt til at udvide dit arbejdsområde til fx at nå ud internationalt eller involvere dig i nye grupper eller organisationer.

Overordnet vil 2023 bringe markante forandringer i dit arbejdsliv, hvor du kan have glæde af at afsætte flere ressourcer til kollektive indsatser, der optimerer arbejdsmetoder.

 


 

Månedshoroskop for: December 2022

December begynder med lidt forvirring, hvilket sandsynligvis skyldes misforståelser mellem dig og din partner eller familie. Du er ellers et optimistisk menneske, men hvis den forvirring, du føler, skyldes at du har fejltolket andres signaler, så bør du gøre en indsats for at få rettet misforståelserne inden de udvikler sig til skuffelser.

I løbet af månedens anden uge går du ind i en periode præget af et særligt fokus på børn, og samtidig en øget opmærksomhed omkring dine evner til at udtrykke dig.

Måske går du også og overvejer, hvorvidt du skal engagere dig i en eller anden form for kreativ udfordring. Det kræver at du overvinder din indre lille usikkerhed, men her har du fornøjelsen af at kunne alliere dig med et menneske, som ligesom du, sætter pris på solidaritet.

I december kan der være situationer, hvor du føler dig særligt tiltrukket af andre mennesker. Det handler ikke nødvendigvis om en romantisk tiltrækning, men mere en lyst til at knytte nogle tætte bånd med venner.

I julen bevæger Merkur sig retrograd, og det kan have indflydelse på dit forhold til en person, som du længe har ventet på, og som nu dukker op for at nyde juledagene sammen med dig.

Juletiden kan også påvirke parforholdet, hvor der nu er en særlig entusiasme omkring en plan, der tidligere blev sat i bero.

 


 

Månedshoroskop for: November 2022

I begyndelsen af november har du fokus på kommunikation, uddannelse/tilegnelse af ny viden, og relationer til mennesker, du har kontakt med i hverdagen.

Den 8. november står Merkur i Solen samtidig med novembers måneformørkelse. Dette kan betyde at der kan være udsigt til nogle radikale forandringer, der kan påvirke dit liv på flere måder.

Hvis du for eksempel studerer, så kan der opstå nogle forandringer, der vil lede dig i en helt ny retning. Det kan også handle om, at der uventet opstår mulighed for at rejse, hvilket kan betyde at der kan være udsigt til at opleve nogle af verdens smukke, eksotiske destinationer.

Din evne og lyst til at opleve og opdage nyt, ligger højt på din agenda, og det kan meget vel resultere i at du vil være i stand til at afsløre ny viden og fakta. I den forbindelse kan der muligvis opstå kontroverser med mennesker, der modsætter sig de ændringer og forandringer, som du mener tiden kræver.

I anden halvdel af november, er der udsigt til en tid, hvor mange ting falder på plads. Der er mere balance i tingene, og du har et langt større fokus på familie og hjemmeliv.

Omkring den 23. november kan der ske udvikling i tingene, hvilket giver dig mulighed for at spendere tid i selskab med et familiemedlem, som deler din drøm om eventyr og personlig udvikling. Det er skønt at tilbringe tid sammen med en ligesindet, men vær forsigtig med at involvere dig, for i slutningen af måneden kan du meget vel føle dig så inspireret, at du ikke er opmærksom på risikoen for at blive ført på afveje.

 


 

Månedshoroskop for: Oktober 2022

I løbet af de første ti dage af oktober er Merkur i retrograd retning, hvilket betyder, at du formentligt har måtte fokusere og få styr på nogle vigtige spørgsmål. Brug tiden til én gang for alle, at få ryddet op i tingene. Vær klar og kontant i kommunikationen, så får du elimineret det, der forhindrer dig i at få styr på tingene.

Midt i måneden vender Merkur tilbage i Vægten, og du kan genoptage et forhold eller et projekt omkring kommunikation, som har været sat på pause.

Der er stor fokus på de aktiver og ressourcer, der er til rådighed, og med gode kort på hånden kan du se frem til positive resultater.

Ved at dyrke relationer til indflydelsesrige mennesker, kan der være udsigt til personlig velstand. Så det gælder om at lægge vægt på dine sociale færdigheder, især med de mennesker og/eller organisationer, du samarbejder med.

Du vil gøre store fremskridt, og det vil smitte af på økonomien, mulighed for forfremmelse, og måske vigtigst af alt styrke de forhold du har til indflydelsesrige mennesker.

Der indfinder sig nogle markante forandringer omkring den 25. oktober, og det kan herefter blive en tid med intens udvikling der påvirker dialog og kommunikation, rejser og/eller forhold til søskende, naboer og andre i din omgangskreds

Under de nye omstændigheder, kan det blive en periode, hvor du har mulighed for at iværksætte undersøgelser, der kan belyse skjulte problemer og udfordringer.

 Månedshoroskop for September 2022

I løbet af september bevæger Merkur sig i retrograd bevægelse, og det kan betyde, at du står i en svær situation, hvor du skræver over to forskellige scenarier, som du må bevæge dig frem og tilbage mellem.

Find balancen ved i første omgang at fokusere på dine samarbejdspartnere. Her vil du opleve, at der hersker en iver for at gå forrest med de gode initiativerne.

Det kan være idéer og initiativer der fremmer arbejdsmæssige forbindelser og skaber grundlag for nye rentable projekter. Du skal dog være opmærksom på, at dét du sætter i gang i begyndelsen af september, kan udvikle sig til mere tidskrævende projekter end forventet.

Tingene vil formentlig gennemgå en stribe tunge faser: En indledende usikker vurdering af risikoen ved projektet og den senere udvidelse af projektet samt en del usikkerhed, tvivl og forvirring. Først i løbet af oktober venter der en solid og langsigtet løsning.

Den 5. september kommer kærlighedens planet, Venus, ind i dit tegn, og det sætter fokus på de vigtige relationer i dit liv – både privat og arbejdsmæssigt. Selvom det overordnet er en positiv periode, så kan du opleve, at være i modstrid med nogen, der synes at sige én ting og gøre en anden, og dét kan resultere i, at der opstår gensidig mistillid.
 


 

Månedshoroskop for: August 2022

I august kan du opleve at have et særligt fokus på tro og trosretninger. Du vil måske opleve at blive trukket ind i nogle kontroverser, især hvis emnerne har nogle internationale perspektiver.

På arbejdet kan du få lyst til at søge væk fra grupper, der, i dine øjne, har nogle provokerende ideologier og holdninger. Måske er det ikke noget nyt, men i højere grad en genopblussen af nogle emner, der har påvirket arbejdsmiljøet de seneste år.

Den 4. august træder din tegnhersker, Merkur, ind i Jomfruen, og det indikerer, at der, de kommende uger, vil være en positiv udvikling, som giver dig mulighed for at få din hverdag bedre organiseret, sørge for god stemning blandt kollegaer, og som måske også giver dig mulighed for at præsentere nogle af dine idéer. Det sætter dig i en central position i håndteringen af de omstruktureringer, der finder sted på jobbet, og som påvirker både dig og dine kollegaer. Mens folk skændes om principper, så er det din opgave at holde hjulene i gang.

I løbet af den sidste uge af august, venter der nogle vigtige forandringer. På dette tidspunkt er det muligt for dig at gøre nogle tiltag i din karriere, måske godt hjulpet af dine overordnede. Ved at brainstorme med dem omkring kreative idéer, kan du muligvis have udsigt til at øge din indkomst. Her handler det om netværk og forbindelser.

 Månedshoroskop for: Juli 2022

I begyndelsen af juli føler du dig fokuseret og konstruktivt, og hvis du formår at undgå distraktion, så er det oplagt at få styr på og organiseret nogle ting med kollegaer. Det er dog en god idé at lade være med at påtage sig alt for mange forskellige opgaver.

Den 5. juli flytter Merkur ind i Krebsens tegn, og det flytter dit fokus fra job og karriere til mere socialt engagement. Tiden er egnet til ferie og fridage, og du får tid og mulighed til at besøge venner og bekendte.

Det er en ganske dynamisk periode, og din partner er med på eventyr, også selvom det betyder, at der bliver brugt flere penge.

Omkring fuldmånen den 14. juli kan du være heldig at befinde dig blandt nogle karismatiske mennesker. Der kan opstå nogle situationer, der involverer mennesker omkring dig; venner og/eller børn, og det vil sandsynligvis have noget at gøre med spændende oplevelser og/eller rejser.

I den sidste del af måneden, har du brug for mere fokus omkring dig selv, og dine egne behov. Måske har du lyst til nogle oplevelser i selskab med en eventyrlysten partner. Det kan være, at I har en fælles drøm om at rejse ud og få nogle unikke oplevelser, møde mennesker med en anden kultur et eksotisk sted i verden.
 Månedshoroskop for: Juni 2022

I begyndelsen af juni kan du have brug for at koncentrere dig om nogle udfordringer der tilsyneladende er opstået i forbindelse med kommunikationen på arbejdet eller studiet. Men der er i virkeligheden ingen grund til at bruge alt for meget krudt på det, for det er ikke noget, der vil udvikle sig til egentlige problemer.

Det betyder, at du hurtigt kan komme tilbage på sporet og koncentrere dig om dine opgaver. Her i juni kan der også blive lejlighed til at genoptage kontakten til nogen, der befinder sig et sted, hvor de har mulighed for at støtte dig og dine ambitioner, og fremme dine idéer.

Omkring fuldmånen, den 14. juni, vil du føle dig klar og rustet til at tage fat på opgaver, og skabe dynamiske forretningsrelationer såvel som personlige relationer, der kan have positiv indflydelse på karriere og familieliv.

Juni er også en måned, hvor du vil have lyst til og fokus på, at udvide din horisont. Det kan fx være gennem studier og/eller rejser. Her vil du dog nok løbe ind i nogle udfordringer, enten fordi det er knapt med penge, eller fordi der står nogle sociale eller arbejdsmæssige forpligtelser i vejen.

Hen mod udgangen af måneden venter der nogle forandringer, som vil bidrage til en bedre økonomi, ligesom du også kan opleve positiv, dynamisk forandring i forhold til din karriere.
 Månedshoroskop for: Maj 2022
 

I begyndelsen af maj bevæger din Merkur sig ind i Tvillingerne, hvilket det kan give dig lyst til at udvide dine arbejdsmæssige forbindelser, og tage hul på nogle nye initiativer, der vil fremme din karriere. Men da Merkur er i retrograd bevægelse den 10. maj, bliver du her nødt til midlertidigt at sætte planer på pause, og lige sørge for at gøde jorden lidt smule bedre.

Selvom du i 3. uge af marts vil opleve opbakning fra kollegaer, der er klar til at yde støtte, så vil du muligvis skulle overdrage et ledelsesansvar til en kollega, der har særlig indflydelse.  Der kan være nogle kommunikative udfordringer i forbindelse med måneformørkelsen den 16., og det kan påvirke dit forhold til kolleger eller arbejdsmæssige organisationer.

Her i maj er der er stort fokus på kommunikation, rejser og/eller uddannelse, og i begyndelsen af måneden kan der ske en overraskende udvikling, som kan få tingene til at køre af sporet, men alligevel vise sig at åbne op for nogle spændende muligheder.

Her i maj kan der også være udsigt til nogle spændende relationsmæssige forandringer. Det kan vise sig at være en særlig fordelagtig periode for arbejdsmæssige partnerskaber, og den tendens ser ud til at fortsætte helt frem til slutningen af juni.

Du kan i den forbindelse, at der er nogen, der er indstillet på at sætte gang i nogle ret risikable initiativer, men deres vurdering er, at chancerne for succes er gode. Her kan din rolle være at agere mellemled, hvor din primære opgave vil være at skabe de forbindelser, der får tingene til at fungere.
 


 

Månedshoroskop for: April 2022

April begynder med en nymåne i konjunktion med Merkur, og det kan give dig mod på at sige din mening højt, og kæmpe for dine holdninger. Det gælder både i privatlivet, men også når du befinder dig blandt kollegaer.

I denne periode er der samtidig mulighed for samarbejde med grupper eller organisationer, der har en særlig indflydelse, når det kommer til at kæmpe for principper om lighed og solidaritet.

Den 11. april bevæger Merkur sig ind i Tyrens tegn, og det kan lette nogle følelsesmæssige spændinger, du har gået rundt med. Nu får du overskud til at se nye perspektiver, der kan udvide din horisont. Det kan fx være i forbindelse med en form for studier eller rejser.

Nye mennesker dukker op i dit liv, og de er meget motiverede omkring nogle kreative aktiviteter, og kan i den forbindelse have stor glæde af din viden og ressourcer.

Da Merkur i midten har en harmonisk forbindelse til den revolutionære Uranus, vil du selv have gavn af, at være i selskab med venlige og imødekommende mennesker, som giver dig deres støtte til at du kan komme igennem med dine idéer og synspunkter.

Måneden vil endvidere være præget af en helt særlig begivenhed: Her vil Jupiter-Neptun konjunktionen finde sted - en begivenhed, der kun finder sted en gang hver trettende år. Denne konjunktion kan have positiv indflydelse til nære vigtige relationer i dit liv. Du vil føle dig draget af nogle store personligheder, som kan spille en vigtig rolle og styrke din bevidsthed. I den forbindelse kan tiden blive særlig positiv, når det kommer til romantik, kærlighed og livsbekræftende oplevelser.

 


 

Månedshoroskop for: Marts 2022

I begyndelsen af marts får du lejlighed til at løse et problem på arbejdspladsen, som uventet blev sat på hold i februar. Nu er tiden kommet til, i samarbejde med kollegaer, at udarbejde nogle langsigtede planer, som bidrager til øget effektivitet og flere muligheder. Det kræver en koncentreret indsats, men der er udsigt til, at arbejdet vil betyde store fordele på længere sigt.

I marts befinder Jomfruen sig i en periode, hvor der også kan være gennembrud i forbindelse med et mere privat og personligt projekt. Det kan være på et romantisk plan, eller have forbindelse til omstændighederne omkring et barn. Måske har der været nogle problemer eller forhindringer, men i begyndelsen af marts er der mulighed for at finde nogle gode løsninger.

Hen mod slutningen af måneden venter en særdeles positiv tid, når det kommer til familie og parforhold, og her kan de ligeledes være oplagt at dele din passion og dine interesser med et menneske, der har visioner. Du kan forebygge uro og uoverensstemmelser i parforholdet ved, i anden halvdel af marts, at indgå kompromiser, og bevæge dig lidt ud af din komfortzone.

Mennesker omkring dig giver udtryk for deres drømme, som måske i dine øjne forekommer urealistiske. Selvom du byder ind med gode råd, så bliver de ikke fulgt, så måske skal du bare følge med strømmen og se hvad der sker.

I de sidste par dage i måneden, vil du under alle omstændigheder have energi og overskud til at give din mening til kende og stå fast, hvis der er behov for det

 

1
Vædder
Vædder
2
Tyr
Tyr
3
Tvilling
Tvillinger
4
Krebs
Kræft
5
Løve
Løv
6
Jomfru
Jomfru
7
Vægt
Vægt
8
Skorpion
Skorpion
9
Skytte
Skytt
10
Stenbuk
Stenbukk
11
Vandmand
Vandmand
12
Fisk
Fisk
Pinterest Facebook Twitter RSS Instagram
Nyhedsbrev
Tilmelding til KvindeGuidens nyhedsbrev
^