Fisk

Horoskop for Fisken i april 2024

Fisken er født i perioden:
19. februar - 19. marts

Horoskopet er udarbejdet af:
Astrolog Adrian Duncan, AstroWOW

Der er forår i luften, og dét betyder, at du i løbet af den kommende tid vil opleve personlig vækst og fornyelse, hvilket resonerer perfekt med din følsomme og intuitive natur. Således vil tiden i begyndelsen af april blive en travl tid, hvor du skal jonglere flere forhold og udfordringer.

I begyndelsen af måneden befinder Mars, Saturn, Venus og Neptun sig alle i dit tegn. Dette betyder en travl periode med mennesker omkring dig og et vist pres. En person, du sætter særlig pris på tager afsted, hvilket efterlader dig alene til at håndtere en udfordrende situation, der betyder, at en dominerende, snu og usolidatisk person, forsøger at sætte dagsordenen.

Grundlæggende er du tolerant og forstående, og du kan arbejde godt med folk, uanset hvor vanskelige de er. Så på trods af udfordringerne kan dette blive en konstruktiv måned, hvor du bruger dine unikke talenter til at fx at få gennemført gruppeprojekter.

Den 20. april mødes planeten Jupiter, der er forbundet med dit tegn Fiskene, med Uranus. Dette er en sjælden begivenhed, som sidst fandt sted omkring 2010-2011, hvilket sandsynligvis var en positiv periode i forbindelse med privatøkonomien. Denne gang kan det dreje sig om udvikling inden for uddannelse, studier, netværk og rejser. Det er muligt, at en rejse til en fjerntliggende destination er på dagsordenen, eller en form for spændende international kontakt.

Overordnet vil måneden byde på et gennembrud socialt og uddannelsesmæssigt, som booster dig mentalt.

Analyse af dit horoskop

Mød astrologen og bestil dybtgående astrologisk analyse af dit horoskop AstroWOW

De er også født i Fiskens tegn:

Albert Einstein, Gorbatjov, Brian Laudrup, George Washington, Cindy Crawford, Ivana Trump, Kurt Cobain, Drew Barrymore, Peter Fonda, George Harrison, Elizabeth Taylor, Harry Belafonte, Jon Bon Jovi, Daniel Craig, Juliette Binoche, Rupert Murdoch, James Taylor, Liza Minnelli, Billy Crystal, Michael Caine, Eva Longoria, Kurt Russell, Rob Lowe, Queen Latifah, Bruce Willis, Glenn Close, Spike Lee og Holly Hunter.
 


 

Horoskop for Fisken i marts 2024

Både Solen og Merkur er i begyndelsen af marts samlet om Saturn, som i øjeblikket er i dit tegn. Det indikerer, at folk omkring dig byder ind med mange interessante idéer.

Stemningen omkring dig er intens, men kommunikationen er produktiv, så selvom tingene indebærer udfordringer, så kan resultatet blive godt - især hvis tingene foregår i gruppesammenhænge. Folk bakker op om dine idéer, og selvom også selv har egne idéer, så er de fleste indstillede på at indgå kompromiser.

Det gælder dog ikke for alle, for noget tyder på, at der er nogen, hvis holdninger og adfærd stresser dig. Måske bidrager de med idéer, der i din optik nærmer sig det ekstreme, og det kan virke forstyrrende og påvirke dine tanker og holdninger. Der kan samtidigt være, at der opstår begivenheder, der kan være præget af provokationer eller uforudsigelighed, men da du er omgivet af allierede, der deler dine synspunkter, kan tingene takles.

Den 12. marts flytter Venus, som er kærlighedens, tiltrækningens og harmoniens planet, ind i dit tegn, og du kan forvente, at et rart og imødekommende menneske træder ind i din sfære. Vedkommende har måske selv nogle udfordringer, men vil samtidigt være i stand til at støtte dig i at takle nogle af de ting, du går og tumler med. Måske kan denne forbindelse munde ud i et særligt nært forhold, som giver følelsen af dyb harmoni og glæde ved hinandens selskab.

 


 

Horoskop for Fisken i februar 2024

Gennem hele februar vil en harmonisk forbindelse mellem Jupiter og Saturn, som i øjeblikket befinder sig i Fisken, betyde, at det kan blive en måned med vækst og positiv udvikling i blandt andet uddannelsesmæssige henseende og i arbejde med grupper.
Det er en tid, hvor en tidligere indsats endelig bringer de resultater, du har ventet på. Og der er flere positive tendenser i februar: Fra denne måned og helt frem til slutningen af maj, kan du blandt andet se frem til flere nye og spændende bekendtskaber, og måske også nogle der har forbindelse til udlandet.

Fuldmånen den 24. februar sætter fokus på nogle positiv forhold i tilværelsen, og kan blive begyndelen på en periode, hvor du har lyst og overskud til at påtager dig mere ansvar, hvilket vil udløse anerkendelse fra mennesker omkring dig.

I den sidste uge af måneden vil der opstå muligheder for berigende samarbejde med din partner, selvom der også må bruges en del tid og kræfter på vedkommendes bekymringer.

Overordnet kan februar, for alle Fisk, være præget af en nogle tendenser, som handler om at studere spirituelle emner. Det kan fx handle om åndelig bevidsthed, karma og de mange facetter, der styres af underbevidstheden.

Måske tyer du til særlige interessegrupper online, som kan udfordrer dine idéer og udvide din horisont. Den spirituelle verden er som Pandoras æske – uendelig inspirerende og eventyrligt. Du skal dog vogte dig for ikke at engagere dig i de mere ekstreme idéer, som denne verden også er fuld af, men sørge for at holde fast i det, du ved er sandt.

 


 

Horoskop for Fisken i januar 2024

Her i januar kan det føles som om tingene omkring dig er gået i stå og at der ikke sker nogen form for fremskridt. Men faktisk kan januar blive en måned, hvor der sker et vendepunkt, som kan handle om, at du får mulighed for at indgå i et produkt samarbejde med en ven, en gruppe eller en organisation, der i en eller anden udstrækning er afhængige af dig og din indsats. Således kan januar og februar blive en tid, som vil byde på succes både på et intellektuelt plan og rent socialt.

Som Fisk er du mere end andre optaget af eksistentielle spørgsmål, livet og skæbnen, og her i slutningen af måneden vil du formentligt have trang til at udforske spørgsmålet omkring dét at være et lille væsen i et stort univers.

Overordnet bliver januar en dejlig måned for venskaber, parforhold og gruppeaktiviteter. Forbindelser til folk, du havde kontakt med i begyndelsen af december, men blev sat i bero, kan genoptages og bidrage til positive oplevelser. Generelt er folk omkring dig ekstremt imødekommende, og du kan se frem til at arbejde sammen med gode venner omkring nogle ambitiøse sociale projekter.

Brug januar på at tilegne dig ny, spændende viden, og omfavn, hvad du møder af nye ideer.

 


 

Horoskop for Fisken i december 2023

December kan vise sig at blive en måned, hvor du jobmæssigt oplever betydelige personlige fremskridt. Allerede i begyndelsen af måneden kan der være udsigt til at skabe nogle gode forbindelser og relationer, som kan udvikles og blive særdeles værdifulde for dit virke i 2024. Det er også en særlig frugtbar tid, når det kommer til at engagere sig i en eller anden form for gruppe, hvor du er med til at opbygge et samarbejde, der vil vise sig at give de resultater, som alle har håbet på.

I perioden mellem jul og nytår kan der til gengæld herske forvirring og en lidt kaotisk stemning, som kan være udløst af sager i parforholdet, vedkommendes familie, eller nogle jobmæssige udfordringer.

Sammenkomster med alkohol på bordet kan være med til at forværre situationen - hvilket alkohol jo ofte er årsag til, når man er mange samlet. Alkohol kan få folk til at opføre sig grænseoverskridende, indbildske og uden forbindelse til virkeligheden, og iI rusen kan folk ofte komme til at love alverdens ting, de siden ikke kan honorere, så lad være med at tage notits af deres løfter. Det fører ligeledes ikke til noget godt at lave aftaler eller planlægge noget seriøst med feststemte, beduggede mennesker, så spar på krudtet og brug det i stedet til at gå det nye år i møde, frisk og veloplagt.

 


 

Horoskop for Fisken i november 2023

Det tager Saturn – planeten for karma, skæbne, autoritet og udfordringer – ca. 30 år at rotere om Solen. Det betyder, at lige nu og det næste år eller to, er Saturn i Fiskene. Denne konstellation kan komme til udtryk hos dig gennem en følelse af øget pres og stress. I november kan det betyde, at du føler dig særligt forpligtet. Det er måske i forhold til en ven, men det kan også handle om noget, der på en eller anden måde, handler om noget helt eksistentielt, der foregår omkring dig. Du vil, som den Fisk, du er, have en positiv indstilling til disse krav, der bliver stilles til dig og de forventninger andre har til dig. Gevinsten er, at du senere vil blive belønnet med udvikling i dit social liv, eller i forbindelse med nogle uddannelsesmæssige forhold.

Saturns tilstedeværelse i Fiskene kan dog indimellem også medføre nogle mere akutte udfordringer, og her i november vil du formentligt kunne opleve det omkring den 10. i måneden. Det kan handle om, at der opstår nogle kommunikationsproblemer i familien og/eller i arbejdssammenhænge. Det kan fx komme til udtryk i nogle intense ideologiske konfrontationer med indflydelsesrige mennesker, der har en fanatisk tilgang til tingene.

Måske oplever du i det hele taget, at din kontakt til mennesker, der har indflydelse på din hverdag, fx lærere, mentorer, intellektuelle autoriteter eller håndhævere af lovgivningen, udvikler sig stressende, og kan udløse konflikter.

I den sidste uge af måneden kan hverdagen være præget af, at der dukker nye mennesker op, som ganske vist har store ideer, men idéer, der samtidigt kan være svære at realisere. Dit job vil i den forbindelse være, at bevare jordforbindelsen og være realistisk, hvilket formentligt bliver udfordrende, fordi de mennesker du er omgivet af, tror, de ved bedre.

 


 

Horoskop for Fisken i oktober 2023

Her i oktober bør du indstille dig på, at du, omkring din personlige udvikling, er nødt til at lægge nogle mere langsigtede planer. Med Saturn i Fiskene, vil du opleve at skulle bære et større ansvar end normalt, især i sociale sammenhænge. Det kan blandt andet handle om, at en god ven er havnet i nogle problemer og har brug for din støtte, eller at du må lægge ekstra tid og kræfter i en eller anden form for gruppeprojekt. Men det burde ikke være noget større problem for dig, for du synes helt indstillet på at få løst tingene. Det handler måske om, at du ved, at de udfordringer du formår at takle, er en del af en vigtig personlig udvikling, som vil styrke dig på sigt.

Da Venus bevæger sig ind i dit modsatte tegn, Jomfruen, omkring midten af oktober, er der udsigt til en positiv udvikling i dine personlige forhold. Det kan involvere en søskende eller en, du tilbringer tid sammen med i hverdagen. En solformørkelse vil sætte fokus på vigtigheden af at dele, hvilket kan være på et både på et materielt og socialt plan.

Måske vil du opleve, at der er uro i den periode, men du har ressourcerne til både at række ud og hjælpe andre og til at få styr på tingene. Overordnet er det en super god periode, når det kommer til kommunikation, ligesom du også vil have overskud til at fordybe dig i emner, som formentligt vil have en psykologisk dimension.

Den sidste uge af oktober er præget af et intenst fokus på intellektuelle udfordringer, rejser og aktiviteter, der udvider din kulturelle horisont. Du kan opleve mennesker, der har nogle stærke overbevisninger, som formentligt vil udfordre dine egne idéer og holdninger, men sug til dig, for det er alt sammen noget, der bidrager til større menneskelig indsigt.

 


 

Horoskop for Fisken i september 2023

September er en rigtig positiv måned for parforholdet. Her skal der måske afsættes tid til at gennemgå og afpudse nogle projekter og/eller arrangementer, der blev søsat i august, hvilket vil bidrage til et endnu mere tilfredsstillende resultat. For Fisk i parforhold er dette en skøn tid til at gøre ting sammen, lave aftaler og nyde hinandens selskab. For den enlige Fisk, byder september på en dejlig tid med nogle helt oplagte muligheder for at skabe stærke bånd til et menneske, der kan beskrives som yderst kvik og velorganiseret.

For Fisken handler september også om kommunikation og arbejde med at få alle detaljer på plads omkring et eller flere projekter. Du vil sikkert opleve at føle dig særligt godt tilpas i uddannelsesmæssige sammenhænge, ligesom du trives i aktiviteter, der involverer folk i nærmiljøet. Det er samtidig en tid, hvor der blandt venner og i gruppesammenhænge kan være brug for din støtte og opmuntring.

Der kan dog på et enkelt område opstå nogle vanskeligheder, hvilket måske handler om, at en kollega kun gør en indsats, hvis det er til egen fordel og for egen vinding. Generelt skal du være opmærksom på, at du kan risikere at blive involveret med kollegaer, der styres af en egen agenda, behov for status og anerkendelse.  At handle med og arbejde sammen med mennesker, der kun har fokus på egene behov, kan kræve en stor diplomatisk indsats, hvilket kan blive en kilde til stress i løbet af måneden.

 


 

Horoskop for Fisken i august 2023

I august er både Saturn og Neptun i dit tegn, hvilket betyder, at du befinder dig i en vigtig fase, hvis du har et ønske om personlig udvikling. Tiden er til definering af kreative projekter og definering af de mål, du ønsker at nå samt til at gennemføre de livsstilsændringer, der afspejler den udvikling, du er i gang med. Det er en tid, hvor du kombinerer tidligere erfaringer med visioner for fremtiden. Det betyder, at du i løbet af de næste par måneder vil kunne realisere dine ønsker og planer på områder indenfor uddannelse og kommunikation.

Når man har sat sig nogle mål, så er det som regel en fordel at finde andre med samme mål, så man kan støtte og opmuntre hinanden. Desværre befinder du dig midt i en 3-måneders periode, hvor dine mål og værdier ikke helt harmonerer med andres. Det kan skyldes, at nogle af de mennesker, du havde forestillet dig at spare med, viser sig at have nok i dem selv og kun har et ønske om at fremme deres egne interesser. Det strider naturligvis imod gruppeprincippet, hvis formål er at yde en fælles indsats og opnå synergi.

For parforholdet kan august og september blive nogle meget travle måneder. Heldigvis har du en partner, der støtter og gør en stor indsats for at du får styr på dine opgaver.

Overordnet er det en god tid for projekter, der involverer læring og kommunikation, og er der i den forbindelse opgaver, der ikke bliver færdiggjort her i august, så bliver de vellykket afsluttet i september.

 


 

Horoskop for Fisken i juli 2023

September er en rigtig positiv måned for parforholdet. Her skal der måske afsættes tid til at gennemgå og afpudse nogle projekter og/eller arrangementer, der blev søsat i august, hvilket vil bidrage til et endnu mere tilfredsstillende resultat. For Fisk i parforhold er dette en skøn tid til at gøre ting sammen, lave aftaler og nyde hinandens selskab. For den enlige Fisk, byder september på en dejlig tid med nogle helt oplagte muligheder for at skabe stærke bånd til et menneske, der kan beskrives som yderst kvik og velorganiseret.

For Fisken handler september også om kommunikation og arbejde med at få alle detaljer på plads omkring et eller flere projekter. Du vil sikkert opleve at føle dig særligt godt tilpas i uddannelsesmæssige sammenhænge, ligesom du trives i aktiviteter, der involverer folk i nærmiljøet. Det er samtidig en tid, hvor der blandt venner og i gruppesammenhænge kan være brug for din støtte og opmuntring.

Der kan dog på et enkelt område opstå nogle vanskeligheder, hvilket måske handler om, at en kollega kun gør en indsats, hvis det er til egen fordel og for egen vinding. Generelt skal du være opmærksom på, at du kan risikere at blive involveret med kollegaer, der styres af en egen agenda, behov for status og anerkendelse.  At handle med og arbejde sammen med mennesker, der kun har fokus på egene behov, kan kræve en stor diplomatisk indsats, hvilket kan blive en kilde til stress i løbet af måneden.

 


 

I øjeblikket skaber den harmoniske kombination af de to største planeter i solsystemet - Jupiter og Saturn - rigtigt gode betingelser for udvikling.

I begyndelsen af juli venter både en dejlig udvikling i parforholdet og i forhold til børn. Det er samtidig det perfekte tidspunkt at rejse, holde ferie og nyde kærlighed og familie.

Kreativ selvudfoldelse er på dagsordenen, ikke kun for dig, men også for andre i din nære omgangskreds, venner og også grupper af folk, der har lyst til at udfolde sig kreativt.

Omkring den 10. juli vil der opstå en række forandringer, og på dette tidspunkt dukker der mennesker op i horisonten, som formentlig vil resultere i nogle nye udfordringer til dit liv.

I samme periode kan der ske udvikling omkring et udfordrende projekt, som kan involvere en ven eller en gruppe. Det gælder især hvis det drejer sig om et projekt med det etiske mål at gavne andre.

Juli er en måned, hvor venner kommer til dig med deres problemer, og med din naturlige empati og forståelse, er du i stand til at hjælpe og støtte dem.

Der er i øjeblikket nogle ganske usædvanlige forhold i arbejdssammenhænge, hvilket skyldes nogle nye og fremmede elementer. Du kan føle dig udfordret af mennesker, der forstyrrer harmonien, hvilket formentligt kan give dig særlig lyst til i stedet at beskæftige med noget utraditionelle trends, der er oppe i tiden og som samtidig bidrager en mere kulørt og spændende hverdag.

 


 

Horoskop for Fisken i juni 2023

For Fisken kan juni byde på en tid med intellektuel vækst, og især i den første del af måneden kan der være fokus på en gruppe engagerede mennesker, der deler de samme værdier om kreativitet og vigtigheden af vores alles liv på jord.

For medlemmer af Fiskens familie kan der, her i den første sommermåned, også være udsigt til en spændende og kreativ tid, med en inspirerende stemning og nye idéer.

På jobbet kan det desværre være en anden historie, for her kan der være udsigt til et ubehageligt sammenstød, som handler om værdier. Det kan føre dig på afveje, og da stemningen samtidig præges af diverse kontorromancer og useriøse idéer, så kan der være udsigt til en vis uforudsigelig og urolig tid de kommende måneder.

En af de konstellationer, der har stor indflydelse i juni, er den harmoniske forbindelse mellem Jupiter, som er relateret til dit tegn Fiskene, og Saturn, som de næste to år vil være i Fiskene. Det kan udvikle sig til succes, især inden for områder forbundet med uddannelse, kommunikation og rejser.

Det kan også have positiv indflydelse til Fiskens forhold til mennesker i lokalområdet, fx naboer, for overordnet er det en ganske fantastisk periode, når det kommer til at opbygge eller genetablere et varigt bånd til nogen, som måske for kun få måneder siden syntes at udgøre et problem. Disse muligheder for succesoplevelser her i juni, synes at gentages sig i slutningen af året.

 


 

Horoskop for Fisken i maj 2023

I første halvdel af maj vil du formentlig være optaget af at tilegne dig ny viden, bruge dine gode kommunikationsevner og måske endda begive dig ud på en eller anden form for rejse. De nye erfaring og den nye viden, du tilegner dig vil bane vejen for øget fremsynethed og give udsigt til helt nye horisonter - både hvad angår arbejdslivet og sociallivet. Det er en opløftende tid, hvor du gør dig mange gode erfaringer, som er oplagte at dele med kollegaer og/eller partner.

Omkring den 20. maj, hvor Jupiter bevæger sig ind i Tyren og samtidig støder sammen med Mars og Pluto, venter store udfordringer. Her vil en uundgåelig forandring på verdensplan, skabe en form for krisestemning, hvor mange vil føle sig truet på deres velstand. Denne forandring kan betyde, at der er nye kollegaer på arbejdspladsen, og at der udvikler sig en stemning af utryghed og angst.

For dig betyder forandringerne også et fokus på dine egne ønsker og behov. Brug dine ressourcer på at tilegne dig viden, og tag kontakt til mennesker, der kan hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder. Se det som en spændende proces, for alle de anstrengelser, du gør dig nu, vil kulminere det kommende år, og du vil til den tid have opnået så meget viden og indsigt, at det vil have positiv indflydelse på de forandringer, du står over for i fremtiden.

Bemærk, at der i den sidste del af maj kan være mennesker, der præsenterer nogle ideologier, som de forsøger at pådutte andre. Her er det fornuftigt at tage afstand og undgå konfrontationer.

 


 

Horoskop for Fisken i april 2023

Som den følsomme Fisk, du er, så påvirkes du ofte af ting, som andre mennesker ikke bemærker, og du har en stærk fornemmelse, empati og forståelse for mennesker, der har det svært. Således har din empati stor værdi for dine omgivelser.

Men disse særlige egenskaber påvirker også i eget liv, hvor selv små forandringer omkring dig kan være anledning til nye åndelige indtryk. I begyndelsen af april kan det betyde, at nogle særlige hændelser, der kræver din fulde opmærksomhed, kan udløse en irrationel ængstelighed. Denne følelsesmæssige reaktion er formentlig forbundet med, at du føler dig presset, og det kan blandt andet påvirke kommunikationen internt i  familien.

I det hele taget er april præget af din indsats omkring kommunikation, både i forhold til dine nære relationer, naboer og andre, du interagerer med regelmæssigt. Tendensen vil være særlig stærk omkring solformørkelsen den 20. april.

Tiden vil give dig øget indsigt i ting omkring dig, og inspirere dig til at udvikle dig selv og dine interesser. Så selvom du oplever, at dialogen og kommunikationen med andre mennesker er lidt træg, så rummer april også mange positive tendenser.  

Hvis du, her i april, møder mennesker, der opfører sig kontrære og ufleksible, så lad være med at engagere dig i nyttesløse diskussioner.
Den mest markante ændring nu er, at Saturn er trådt ind i Fiskene, og den vil være i dit tegn i de næste to et halvt år. Selvom dette vil medføre større ansvar, vil det også gøre dig i stand til at definere den retning, du ønsker at gå i livet. Det er tid til at lave en plan.

 


 

Horoskop for Fisken i marts 2023

I marts er der udsigt til forandring. Her vil Fisken ikke kun påvirkes af fuldmånen den 8. marts, men også af at planeten Saturn samtidig bevæger sig ind i dit tegn, hvor den vil opholde sig de kommende to et halvt år. Dette kan betyde, at der bliver en afslutning på en udfordrende periode, hvor det har været svært for dig, at realisere dine mål og ambitioner. Den isolation, du i en eller anden udstrækning har befundet dig i, kan du nu lægge dig bag dig, hvilket vil motivere dig til konstruktivt at arbejde videre med dine idéer for fremtiden.

I midten af marts kan der dog opstå en situation, som kræver din fulde opmærksomhed for at navigere igennem. Dette kan meget vel dreje sig om uro og uenighed i familien, måske omkring medlemmers tvivlsomme moralske adfærd.

Overordnet vil placeringen af Saturn i Fiskene betyde, at du kan koncentrere dig om at organisere, hvilket vil bidrage til effektivitet og en bedre måde at bruge dine ressourcer og tid.

Hen mod slutningen af måneden er det muligt, at der venter opgaver, der, i en eller anden form, handler om kreativitet fx i forbindelse med børn eller partnere. For at få tingene til at lykkes, kræver det selvdisciplin.

Sidst i marts er der udsigt til forandringer, som vil påvirke dit åndelige liv. Her vil du formentlig være påvirket af mennesker i dit sociale miljø, og gå ind i en ny og spændende periode, hvor du vil finde nye måder at takle og håndtere dine følelser.

 


 

Månedshoroskop for: Februar 2023

I begyndelsen af februar går Venus ind i Fisken, og denne konstellation resulterer i et uharmonisk forhold til Mars. Dette kan påvirke balancen og harmonien i hjemmet, hvilket fx kan komme til udtryk ved, at familien ikke respekterer dine grænser eller udnytter din venlighed.

I andre sammenhænge er det en yderst idealistisk periode, hvor du, med åbne arme, møder drømmere og visionære mennesker. Det føles som en velsignelse at være i deres selskab, og du vil sikkert have lyst til at omsætte nogle af de visioner og drømme du møder, til konkret handling.

I februar vil du også have brug for tid til at koncentrere dig om nogle af dine private sager. Det drejer sig formentlig om, at du bliver nødt til at have fokus på økonomien, og udtænke initiativer, der kan bidrage til balance i budgettet. I den henseende ser alting lovende ud, især omkring nymånen den 20. februar, som falder i Fiskene.

Måske fornemmer du, at der er nogle forandringer på vej. De vil indfinde sig i begyndelsen af april, og hen mod slutningen af marts vil mange af de initiativer, du har arbejdet på, være rodfæstet.

Den sidste del af februar tegner lykkelig, både hvad angår familieforhold og privatøkonomi. Tingene udvikler sig positivt for et familiemedlem, der har haft det svært gennem de seneste måneder, og generelt synes folk, at have en meget bedre forståelse for hinanden.

I denne periode er der også udsigt til positiv udvikling i parforholdet, og hen mod slutningen af måneden venter en tid, hvor der også kan forventes materielle gevinster.

 


 

Månedshoroskop for: Januar 2023

I begyndelsen af januar vil du have energi og lyst til at fokusere på nogle aktiviteter og/eller projekter, der blev sat i bero sidste år. Du føler dig motiveret, og kan i denne periode finde ressourcer og overskud ved fx at fordybe dig i spirituelle emner – eller muligvis i emner på et mere materielt plan.

Venner, der har særlig betydning for dig, bringer lykke, og deres glæde og optimisme smitter af på dig og giver din selvtillid og selvsikkerhed et boost.

Denne følelse af øgede ressourcer vil fortsætte indtil midten af maj, hvor du formentlig får lejlighed til enten at deltage i et projekt omkring kommunikation, eller fordybe dig i ny viden.

 Din øgede selvtillid giver dig mod på at tage fat om nogle ting på hjemmefronten, hvilket måske handler om problemer med visse individer. Her vil du have succes med at få løst diverse udfordringer, få repareret forhold og få ro på situationen.  Således kan det blive en særlig optimistisk og glædelig måned for hele familien.

I den sidste del af januar vil du formentlig føle trang til et øget fokus på dit indre liv, og her vil mennesker omkring dig kunne inspirere dig til at udvide din horisont. I denne periode bliver der lejlighed til at møde nye mennesker, måske online, som deler nogle af dine sociale og humanitære holdninger. Her kan der være mulighed for at engagere sig i projekter, der har nogle sociale mål, som fx nødhjælpsorganisationer.

 


 

Månedshoroskop for: December 2022

I begyndelsen af december er en konjunktion af Månen, Neptun og Jupiter i Fiskene. Det er en konstellation, der sætter gang i dig både følelsesmæssigt og spirituelt. Måske oplever du det i form af forvirring omkring nogle signaler du opfanger fra enten familiemedlemmer, venner eller i arbejdsmæssige sammenhænge.

Det kan påvirke nogle relationer, som er særlige vigtige for dig. Du føler dig usikker på, hvad det er folk vil have og forventer af dig, og du kan være i tvivl om, i hvilken retning tingene vil udvikle sig.

Du kan nærmest føle dig fanget mellem mennesker, der søger dine råd. Men måske er du usikker på, om du overhoved ligger inde med de bedste råd, eller måske har du slet ikke lyst til at have rollen som den alle kan henvende sig til for trøst, råd og støtte.

Selv i dit parforhold synes der at være forventninger til dig, som du ikke kan leve op til. Prøv i stedet at opmuntre din partner og alle andre til selv at tage ansvar, gøre sig umage med at tænke positivt, og selv håndtere deres skuffelser, når de forventninger de har, ikke bliver indfriet.

Når julen nærmer sig, ændres dit fokus, og du vil, med stor tilfredshed, mærke at du går en tid i møde, hvor du igen kan tage fat på projekter, der har været sat i bero.

For dig bliver julen en dejlig tid, hvor der er mulighed for at deltage i mange sociale arrangementer, og her vil du formentlig også lære nye, spændende mennesker at kende.

 


 

Månedshoroskop for: November 2022

I begyndelsen af november bevæger Jupiter sig fra Vædderen tilbage til Fiskene, hvilket sætter fokus på nogle personlige forhold, der har fyldt og domineret tiden i begyndelsen af 2022. Med både Jupiter og

Neptun i dit tegn er det kan du opleve at kunne løse mange udfordringer med kreativitet, fantasi og frem for alt empati. Netop her i november vil disse evner og kvaliteter meget belejligt komme til udtryk.

Følelsesmæssigt kan du opleve en dyb kærlighed og hengivenhed til verden omkring dig. Dine empatiske evner og forståelse rækker langt, og du har overskud til at støtte og hjælpe folk omkring dig.

Det er en særlig velegnet tid til at dyrke og fordybe dig i det spirituelle, og her kan du opleve at få en indsigt, som øger din forståelse for de skjulte mekanismer, der ofte har stor indflydelse på de ting vi foretager os.

I tiden omkring måneformørkelsen den 8. november, kan du støde på nye fakta og information, der ændrer dit personlige perspektiv på tingen. Det kan betyde, at du tager nogle radikale skridt.

Der foregår ting i verden der inspirerer dig, hvilket vil udvide din horisont, og formentlig forstærkes hvis der er udsigt til rejser eller studier.

I de sidste uger af november kan der være nogle ting, der skaber et nyt fokus og en ny stemning, muligvis i forbindelse med nogle forandringer i arbejdslivet. Her vil nye bekendtskaber dukke op, hvilket bliver meget inspirerende og stimulerende møder, men som formentligt også vil være kilde til diskussioner om planer og metoder.

 


 

Månedshoroskop for: Oktober 2022

I begyndelsen af oktober vil du formentlig have intenst fokus på nogle følelsesmæssige relationer, som i øjeblikket er under forandring. Et centralt tema kan være, hvordan du håndterer økonomiske ressourcer, fordi det for dig er vigtigt at have styr på og holde igen med enhver investering.

I løbet af den sidste måneds tid kan der have været mange diskussioner, og nogle nære relationer har sikkert været nødt til at ændre kurs i flere omgange for at imødekomme dig og dine behov og ønsker. Men det kan meget vel udvikle sig til en vigtig tid, hvor der bliver ryddet op og ryddet ud i diverse uoverensstemmelser og gamle problematikker.

En stor astrologisk begivenhed finder sted i denne måned, når Jupiter, som i øjeblikket bevæger sig retrograd, vender tilbage til Fiskene. Dette vil finde sted omkring den 26. oktober, og formentlig betyde, at du har nye muligheder for at løse nogle personlige udfordringer, som har haft stor betydning for dig i foråret.

Du har nogle særlig stærke evner denne måned, som handler om personlig kreativitet på den ene side, og en særlig medfølelse og empati for andre på den anden.

Især i perioden fra slutningen af oktober og frem til slutningen af december vil du kunne finde tid og overskud til at være involveret i og hjælpe andre mennesker, og derudover kunne arbejde med din egen spirituelle interesser.

Hen mod slutningen af måneden sker der også en form for overgang, og du vil pludselig være meget optaget af, hvad der foregår i verden. Du har stærke ønsker om, at der skal ske forandring, og netop i den periode venter en periode, hvor du vil føle dig meget motiveret om at dele dine tanker og meninger.

 Månedshoroskop for: September 2022

I september måned er der udsigt til økonomiske udvikling, som følge af idéer og projekter udviklet i samarbejde med en partner. Måske er det nu, at du vil tage chancen og for alvor sætte dit præg på tingene.

Og det skorter ikke på de kreative idéer, men du skal indstille dig på at de måske udvikler sig til at være mere komplekse at få realiseret end forventet, og det kan udmønte sig i en periode med forvirring eller stagnering. Men hold fast i kampgejsten, for i midten af oktober kan du forvente at se resultaterne af indsatsen.

Fuldmånen den 10. september falder i dit tegn, Fiskene, og det betyder, at du vil have fokus på dine forhold til mennesker omkring dig. Brug tiden sammen med venner og bekendte, og opsøg mennesker, der bevæger sig i miljøer anderledes end dine, for de kan være kilde til nye oplevelser. Tiden er også til at dyrke projekter, der fremmer uddannelse og tilegnelsen af ny viden.

Efterhånden som september skrider frem, kan der opstå nogle forviklinger. Det drejer sig formentligt om ting der foregår i hjemmet eller i nabolaget, hvor kommunikationen præges af uenighed og skænderier

Generelt er tingene på hjemmefronten på vej mod større og større kompleksitet. Det kan skyldes at et familiemedlem navigerer uden mål og bliver ved med at skifte retning.

Selvom det på lang sigt er en god periode for udbedring af boligen og andre familierelaterede projekter, så er det vigtigt, at den tvivl, der som regel er forbundet med den slags aktiviteter, ikke får lov til at dræne dig for energi.
 


 

Månedshoroskop for: August 2022

I begyndelsen af august befinder du dig i en periode med meget gunstige tendenser - både omkring privat økonomien og på arbejdspladsen. Det kan meget vel være et godt tidspunkt, til at manifestere dine lederevner med det formål at opnå en ny position. Alternativt kan det være en tid, hvor du får lejlighed til at arbejde sammen med en anerkendt leder inden for dit felt.

Du skal nok forvente, at du i første halvdel af måneden kan blive konfronteret med mennesker, der udfordrer konventionel tænkning, og måske præsenterer idéer og holdninger, som har til formål at provokere eller støde andre.

Denne oplevelse af uforudsigelighed kan herske i flere forskellige forhold. Det kan fx være i forhold til søskende, folk i nabolaget, men det kan også være folk du har daglig kontakt til i et læringsmiljø. Tendensen til at være omgivet af uforudsigelighed fortsætter formentlig gennem det meste af august.

Måske er det bedste råd at forsøge at holde afstand til folk, der er tiltrukket af ideologier i modstrid med normen. Ikke mindst på arbejdspladsen bør du abstrahere fra provokationer. Heldigvis er andre kolleger en fornøjelse at være sammen med, og I kan sammen gøre en fælles indsats for at komme udfordringerne til livs, og støtte hinanden i processen.

Hen mod slutningen af måneden venter der en rar tid, hvor der kan være udsigt til romantiske oplevelser eller festlige fornøjelser.

På et tidspunkt i løbet af de sidste 10 dage af august, kan der opstå en situation, der øger stressniveauet i parforholdet og hjemmelivet. Det handler formentlig om, at der hersker travlhed, men en eller anden form for pres, der kommer udefra, kan måske bidrage til, at der snart opstår ro og harmoni.

 


 

Månedshoroskop for: Juli 2022

Måske føler du dig her i juli særlig tilfreds og optimistisk med livet og tilværelsen, og det er en rigtig rar tid, især når det kommer til ro og harmoni i familien. Du har formentlig så godt styr på din økonomi, at der kan være overskud til eventyr.

Omkring fuldmånen i midten af måneden, vil der være et intenst fokus på børn og venskaber. Måske er der forandring i nogle forhold, som kommer skaber lidt af en krisestemning. Krise og forvikling kan i denne forbindelse løses gennem nogle beslutsomme handlinger.

Her i juli kan der blive tid til at stoppe op og se tilbage på de ganske dramatiske fremskridt, du har gjort de sidste par måneder. Det gælder ikke mindst, når det kommer til at styrke og stabilisere din.

Er du på arbejde i den sidste del af juli, så vil du føle en særlig arbejdslyst, og det er en tid, hvor du kan høste anerkendelse fra kolleger og samarbejdspartnere. Tiden er særlig egnet til samarbejde, især omkring kreative projekter og salgsfremmende aktiviteter.

Hen mod slutningen af måneden kan der opstå nogle kommunikationsproblemer i dit privatliv. Måske skyldes det at nogle af de mennesker, du omgås i hverdagen, opfører sig dårligt. Derfor kan det, hvis det er muligt, være et særligt velegnet tidspunkt at drage afsted, måske til en eksotisk destination, hvor der bor mennesker med nogle helt andre kulturelle normer end dine, og nogle forventninger og ønsker til livet og tilværelsen.

Under alle omstændigheder, kan det være fornuftigt at fjerne dig fra de familiemæssige problemer, så hvis rejse ikke er en mulighed, så kan det være, at du skal udtænke en plan B.
 


 

Månedshoroskop for: Juni 2022

I begyndelsen af juni måned, kan du opleve at føle en vis usikkerhed og bekymring, men de problemer du gruer for, indfinder sig ikke. Der kan ganske vist være nogle diskussioner med mennesker, du har kontakt til i hverdagen, men lige nu bør du fokusere på dine egne sager, at glide af på andres agendaer.

Juni er faktisk en yderst dynamisk tid for Fisken, og du har både energi og overskud til at gøre den indsats, der skal til, for at du får tingene, som du vil have det.

Du er modig, og måske endda villig til at tage nogle chancer med projekter, der indebærer en vis økonomisk risiko. Lige nu har du lyst til at gøre drømme til virkelighed – og det kræver, at du handler.

Juni tegner til at blive en dejlig tid for parforhold. Det gælder både for single Fisken, der er på udkig efter en partner, og for den etablerede Fisk med familie.

Nye kontakter, der opstod i maj kan styrkes her i juni, for mens der i sidste måned var ting der forhindrede jeres kontakt, så er du nu fri til at indgå venskaber, tættere samarbejder og alliancer.

I anden halvdel af juni venter en periode, som egner sig særligt godt til samvær med familien. Hvis du overvejer en større familiesammenkomst, så kan en lille investering gøre arrangementet til en særlig spændende, sjov og mindeværdig oplevelse.
 Månedshoroskop for: Maj 2022

I begyndelsen af maj måned opstår en perfekt konjunktion af Venus og Jupiter i Fisken. De to planeter bringer lykke og held, og med dem i dit tegn, er der udsigt til nogle dejlige begivenheder, for hvis du i denne periode åbner dit hjerte, så vil du opleve en strøm af kærlighed og empati. Disse stærke og også kraftfulde følelser, vil have stor betydning for dig i både romantiske, økonomiske og professionelle sammenhænge.

Den 10. maj forlader Jupiter dit tegn, Fiskene, og går ind i Vædderen. Med planetens retrograde bevægelse, vil den vende tilbage i løbet af de sidste to måneder af 2022, hvilket betyder, at du igen til den tid vil få lejlighed til igen at besidde denne positive energi.

Jupiter i Vædderen bringer nye økonomiske muligheder, og det betaler sig at tage initiativer, der øger din indflydelse. Faktisk kan tiden være velegnet, når det kommer til at tage nogle chancer. Det gælder især i dagene i slutningen af måneden, hvor du, ved at agere hurtigt, kan høste nogle store gevinster.

Maj er en måned med et særligt fokus på kommunikation, uddannelse og rejser. Det er en spændende tid, men også en tid, hvor der kan opstå noget uventet, der kan resultere i en del uro og forstyrrelse. Derfor kan det måske være en god idé at være lidt tilbageholdende, når der diskuteres kontroversielle emner.

Hen mod slutningen af maj opstår der nogle gode muligheder i forhold til parforhold og familie. Der kan være planer, der må sættes på pause, men disse vil, på et senere tidspunkt, blive taget op igen med godt resultat.
 


 

Månedshoroskop for: April 2022

April er en helt særlig måned for Fisken. Det handler om, at en sjælden konjunktion, der kun opstår hver 13´ende år mellem Jupiter og Neptun, begge er forbundet i Fisken.

Det er første gang, at denne konfiguration er faldet i Fiskene siden 1856. Det var året, hvor den voldsomme Krim-krigen fandt sted netop i det område, som i dag er Ukraine.

I skolen hører børnene oftest om Krim-krigen, når man i historietimerne læser om den barmhjertige Florence Nightingale, der arbejdede så dedikeret på at hjælpe krigens sårede soldater.

April måneds konjunktion i Fiskene sætter fokus på nødhjælp og støtte til mennesker, der er på flugt og befinder sig i sorg og frustration. Det er en tid, som berører dig personligt og menneskeligt, og du kan føle dig motiveret til at hjælpe til ved at involvere dig i nødhjælpsprojekter.

 
Måneden er også præget af at Venus, den 5. april, og Mars, den 14. april, også bevæger sig ind i Fiskene. Det betyder, at der formentligt vil være mange mennesker omkring dig. Du føler dig på toppen, og er super aktiv, og det er en vidunderlig tid for kreativitet, musik og kulturelle oplevelser.

Når du når hen mod slutningen af måneden, kan du føle behov for at trække dig lidt og give dig selv ro og omsorg. 

Husk, at april er måneden, hvor du kan søsætte dine drømme, for her vil dygtige mennesker omkring dig, gerne hjælpe dig og støtte dig i at realisere dine idéer.
 


 

Månedshoroskop for: Marts 2022

Marts bliver en begivenhedsrig måned for dig, som i første omgang betyder, at en konstellation af nymånen og Jupiter i dit tegn, give dine drømme et boost. Men tiden kan samtidig være præget af en alvorlig begivenhed i din vennekreds, som muligvis handler om tabuer, og det kan have indflydelse på jeres relation.

Arbejdsmæssigt vil du dog se, at marts byder på en særlig gunstig tid for dig, dine kollegaer og jeres opgaver. For netop i denne periode får I lejlighed til at færdiggøre nogle projekter, som har været sat på hold og nu er betydeligt forsinket.

Den 10. marts går Merkur, idéernes og kommunikationens planet, ind i dit tegn, og vil siden skabe en konjunktion til Jupiter, den 21. marts, og derefter Neptun, den 23. Dette vil bidrage yderligere til den gunstige tid, og her vil du have lejlighed til at danne par med nogen, der deler dine idéer og drømme. Det er mennesker, der føler sig lige så inspireret som dig, og de vil, ligesom du, være supermotiverede og åbne for at gøre tingene på din måde.

Du kan sikre dig en positiv proces ved at kræve, at de involverede forpligter sig til projektet, og at de er indstillede på, at tingene i høj grad afspejler dine idéer og tanker.

Overordnet er marts en fantastisk måned, når det kommer til innovation og opfindelser. Det er samtidig en måned, hvor kommunikation og netværk er i højsædet. Du nyder, og finder det inspirerende, at samarbejde og være en del af et kreativt team, men pas på ikke at blive revet med, hvis nogen præsenterer noget, som du dybest set ved er urealistisk eller uegnet til at føre ud i livet.

1
Vædder
Vædder
2
Tyr
Tyr
3
Tvilling
Tvillinger
4
Krebs
Kræft
5
Løve
Løv
6
Jomfru
Jomfru
7
Vægt
Vægt
8
Skorpion
Skorpion
9
Skytte
Skytt
10
Stenbuk
Stenbukk
11
Vandmand
Vandmand
12
Fisk
Fisk
Pinterest Facebook Twitter RSS Instagram
Nyhedsbrev
Tilmelding til KvindeGuidens nyhedsbrev
^